• Akcie

      Život na škole znamená aj množstvo podujatí a akcií počas školského roka či víkendov a prázdnin...
    • "Buďme vždy veselí a čas nám rýchlo prejde." don Bosco