• Ten kto dáva s radosťou, dáva najviac.

     • Prerušenie vyučovania

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa dňom 12.10.2020 až do odvolania prerušuje vyučovanie na stredných školách. 

      Od 13.10.2020 prechádza naša škola na dištančné vyučovanie podľa upraveného rozvrhu. Vyučovanie bude prebiehať v čase od 8:00 hod. do 12:45 hod. (podľa počtu hodín). V tomto času majú žiaci povinnosť aktívne sa zúčastňovať dištančného vzdelávania podľa pokynov vyučujúcich. V prípade, že žiak zo zdravotných dôvodov nemôže absolvovať túto formu vzdelávania, je povinný to vopred oznámiť triednemu učiteľovi.

      Teoretické vyučovanie bude prebiehať počas obidvoch turnusov. Vyučovanie odborného výcviku je pozastavené. V odbore GDM bude OVY prebiehať dištančne podľa zverejneného rozvrhu. 
     •  

      Stiahnuť plagat.pdf

     • Staňte sa naším fanúšikom

      • Teams

      • Cenník služieb

      • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

       Podrobný cenník služieb nájdete v priloženom súbore: Cennik_sluzieb_-_autoopravari.pdf

       KONTAKT:
       dielne, servis: +421 948 007 519

     • Zvonenia

      Sobota 16. 1. 2021
     • Počet návštev: 4471516