• Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského
   zariadenia
   . Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

    

   Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

   SOŠ sv. Jozefa Robotníka

  • Novinky

    • Stužková slávnosť IV. GDM
     • Stužková slávnosť IV. GDM

      25. 11. 2022

      Náš deň 12. 11. 2022 začal sv. omšou v kostole Dobrého pastiera na Solinkách. Sv. omšu nám odslúžil bývalý učiteľ a kolega Marek Vaško, SDB. Po omši a posvätení stužiek sme sa presunuli do sály na Vlčincoch, kde sme odštartovali program.

      Začal večer, nástup, ošerpovali sme učiteľov a dostali stužky. Následne si zatancovali rodičovský tanec, učiteľský tanec a nakoniec tanec s našimi partnermi. Po príhovoroch nasledovala večera. Počas všetkého tam behali fotograf, kameraman a DJ hral úžasnú hudbu,om počas ktorej sa každý bavil. Fotografom bol zhodou okolností bývalý žiak nášho odboru Po tanečných kolách nasledoval zábavný program, ktorý odštartovali spolužiaci hrou na hudoných nástrojoch. Následne sa pripravila scéna na “Aj múdry nie je dokonalý”, ktorej sa zúčastnili naši traja majstri. Ten, kto poznal svojich študentov najviac si odniesol výherné lístky do tomboly. Nechýbal ani zábavn

    • Akčný víkend
     • Akčný víkend

      25. 11. 2022

      Zostať na víkend so spolužiakmi niekedy vyžaduje obetu. Inokedy môže byť očakávanou chvíľkou zažiť konečne niečo nevšedné a neformálne.

      11.11.2022 sa opäť ponúkla takáto príležitosť všetkým študentom prvých ročníkov našej školy, kde sa do akcie s názvom Akčný víkend veľkodušne zapojilo štyridsať žiakov. Konečne tu bola možnosť spoločne prežiť víkend v skupinových stretnutiach, kde sa reflektujú témy, na ktoré často hľadáme odpovede v našich životoch. Víkendový program popretkávaný zábavou a súťažami, ktoré obohatili týchto mladých ľudí sprevádzaných animátormi, saleziánmi a skúsenými pedagógmi, otváral nové horizonty života. Byť spolu, cítiť sa dobre a popritom sa niečo aj naučiť, zažiť, boli momentami tejto akcie cez zážitkovú pedagogiku.

    • Ocenenie otcom biskupom
     • Ocenenie otcom biskupom

      24. 11. 2022

      Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, aj v tomto školskom roku, ocenil študentov katolíckych stredných škôl Žilinskej diecézy.

      V stredu 16. novembra 2022 otec biskup ocenil najlepších žiakov katolíckych stredných škôl Žilinskej diecézy. Slávnosť začala svätou omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Žiaci boli ocenení za svoju výnimočnosť, ktorá obsahuje výborný prospech, prístup k štúdiu, úspechy a svedectvo kresťanského života.

    • Vianočné trhy Žilina
     • Vianočné trhy Žilina

      21. 11. 2022

      Po troch rokoch, keď boli Vianočné trhy v Žiline prerušené Covidom, sa opäť naši majstri odborného výcviku spolu so študentmi odboru stolár, postarali o výstavbu kuloáru, kde si budú môcť návštevníci Žilinských vianočných trhov spríjemniť chvíle pri dobrom jedle a punči.

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Kým kohút nezaspieva – klasika, ktorá zaujala
     • Kým kohút nezaspieva – klasika, ktorá zaujala

      9. 11. 2022

      V utorok 8. novembra sme sa zúčastnili na divadelnom predstavení drámy Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva v podaní Slovenského filmového divadla.

      Nielenže si maturanti „naživo“ prebrali jedno z maturitných zadaní a osviežili si ho aj tí, ktorí už maturovali dávnejšie – hlavne sme po dlhom čase mali možnosť zažiť atmosféru ozajstného divadla. Príbeh z čias druhej svetovej vojny žiakov oslovil. Pozorne sledovali dianie na scéne a ako sa niektorí vyjadrili, ani raz sa nepozreli do mobilu... Ťažké morálne otázky ich nenechali ľahostajnými: Desať náhodných nevinných ľudí odsúdených na smrť. Zvrat udalostí žiada smrť len jedného z nich. Ako sa rozhodnú? Ako by sme sa rozhodli my? Ako by sme sa správali v podobnej situácii? Žiaci ocenili, že herci držali divákov, ktorí boli zvedaví, ako sa hra skončí, po celý čas v napätí. Aj na druhý deň sme sa na hodinách slovenčiny rozprávali o ich po

    • Stužková II. NDŠ
     • Stužková II. NDŠ

      9. 11. 2022

      Dňa 28.10.2022 sme svätou omšou v kostole sv. J. Bosca začali stužkovú slávnosť triedy II. NDŠ. Na záver sv. omše nám „Bráško“ don Marián Bundzeľ, posvätil naše zelené stužky.

      Po svätej omši sme sa presunuli do sály v kultúrnom dome Závodie, kde sme slávnostným nástupom otvorili našu stužkovú slávnosť. Pre našich rodičov, pedagógov a hostí sme si pripravili pekný a zábavný program. Na našej stužkovej nechýbala ani tombola plná zaujímavých cien. Bavili sme sa do rána tancom, hudbou a spevom.

    • Oceňovanie žiakov VÚC
     • Oceňovanie žiakov VÚC

      9. 11. 2022

      Oceňovanie žiakov ŽSK

      Vo štvrtok 27.10.2022 bol náš žiak Martin Maďar z II. NDŠ ocenený predsedníčkou VÚC na veľmi peknej akcii v sobášnom paláci v Bytči. Martin bol nominovaný na ocenenie za mimoriadne študijné a pracovné výsledky - je vzorom pre svojich spolužiakov. Akcia bola sprevádzaná kultúrnym programom žilinského gymnázia.

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      8. 11. 2022

      Národný inštitút pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc tento rok vyhlásil už 11. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy.

      Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov s inými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Témou tohto roka bolo: Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... Tento rok sme si vzájomne vymenili vlastnoručne vyrobené záložky do knihy so strednou školou obchodu a služieb v Trenčíne. Žiaci prejavili svoju kreativitu a fantáziu.

    • Týždeň mobility
     • Týždeň mobility

      9. 11. 2022

      V rámci aktivity týždeň mobility sme pre našich žiakov, ktorí na dochádzanie do školy používajú dvojkolesové tátoše, prichystali raňajky. Vďaka, že šetrite phm, budujete silné zdravie a znižujete emisie

      Ing. Vladimír Běhálek, pedagóg

    • Beh 17. novembra
     • Beh 17. novembra

      9. 11. 2022

      Už 56. ročník behu 17. novembra,ktorý je súčasťou Univerzitných športových dní 2022 sa zúčastnili dvaja žiaci nadstavboveho štúdia. Aj keď sa neumiestnili na stupni víťazov ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

      Ing. Vladimír Běhálek, pedagóg

    • Zber mobilov
     • Zber mobilov

      9. 11. 2022

      Aj tento rok sme sa ako škola zapojili do RECYKLOHRY - zber mobilných telefónov. Celkovo sme za október vyzbierali 104ks. Vďaka, že spoločne bojujeme s drobným elektroodpadom. Recyklácia je cesta ako opätovne vrátiť nerastné bohatstvo do obehu.

      Ing. Vladimír Běhálek, pedagóg

    • ONLINE konferencia READYCON
     • ONLINE konferencia READYCON

      7. 11. 2022

      Žiaci maturitných ročníkov mali opäť možnosť zúčastniť sa na online konferencii READYCON, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 27. októbra. Jej cieľom bolo poskytnúť žiakom prehľad o aktuálnych trendoch a možných víziách budúcnosti, aby vedeli robiť lepšie rozhodnutia, ktoré im pomôžu uplatniť sa v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

    • Envirokonferencia
     • Envirokonferencia

      9. 11. 2022

      Enviro konferencia ŽSK (3.11.2022)

      Témy ochrany životného prostredia sú každým dňom aktuálnejšie. ŽSK pripravil stretnutie envirokoordinátorov zo škôl v Žilinskom kraji s cieľom zistiť potreby a možnosti škôl pri aplikácii enviroprojektov a dobrovoľníckych akcií.

      Ing. Vladimír Běhálek, pedagóg

    • Exkurzia do tlačiarne Neografia
     • Exkurzia do tlačiarne Neografia

      4. 11. 2022

      iaci 3. GDM mali 27. októbra 2022 možnosť ísť na exkurziu do tlačiarne NEOGRAFIA vo Vrútkach.S pani učiteľkou Mieresovou a s pánom učiteľom Šebešom sme išli na exkurziu do tlačiarne NEOGRAFIA vo Vrútkach.

      Pán sprievodca nás previedol po celom areáli, kde sme videli začiatok procesu výrobu knihy až po výsledok, ktorý putuje ku zákazníkom.Sme vďační, že si na nás v tlačiarni našli čas, a že sme pochopili výrobe knihy o čosi viac.

    • Aj my sme sa zúčastnili svätorečenia v Ríme
     • Aj my sme sa zúčastnili svätorečenia v Ríme

      26. 10. 2022

      V nedeľu 9. októbra vyhlásil pápež František saleziána koadjútora Artemide Zattiho za svätého. Na túto slávnosť v Ríme putovala aj skupinka z našej školy, ktorú sme zastupovali my žiaci spoločne s exallievmi, majstrami a saleziánmi. Mali sme tiež špeciálnu úlohu a to priniesť na svätorečenie spomienkové predmety - obrázky s podobizňou sv. Artemide Zattiho. Ako škola sme boli oslovení vyrobiť tieto podobizne, ktoré sa stali darčekom pre vyše 700 pozvaných hostí svätorečenia, najmä pre saleziánov koadjútorov z celého sveta.

      Naša púť do Ríma bola plná zážitkov, úsmevných príhod, ale aj odriekania a sebazapierania. Naši organizátori pre nás pripravili pekný program a cestou do Ríma si ešte spravili krásny výlet. Prvý deň vo štvrtok sme navštívili majestátne Dolomity, kde sme sa potešili prenádherným výhľadom a úžasnou prírodou. Navštívili sme aj rodný dom sv. Artemide Zattiho. Ďalší deň s

     • Imatrikulácie

      24. 10. 2022

      Imatrikulácie sú súčasťou prijatia žiakov prvých ročníkov do jednotlivých cechov. Aj v našej škole si tretiaci počas štvrtkového poobedia (20. 10) pripravili úlohy pre prvákov.

      Prváci boli trošku vystrašení a plní očakávania, čo ich čaká. Všetko dobre dopadlo. Grafici si vyskúšali spoločné kreslenie, autoopravári nám ukázali montáž a demontáž kolesa, upratovanie jednotlivého náradia či meranie napätia. Stolári pílili drevo, zatĺkali klince a murári nanášali strierku. Nechýbalo ani úsmevné video, ktoré si pripravili tretiaci. Celým programom nás sprevádzali moderátori a program bol spestrený hrou na klávesy. Záver sa niesol v duchu odovzdávania cechovacích listov a prijatia do jednotlivých cechov. Ďakujeme všetkým, ktorí program pripravovali a aj prvákom, že sa doň zapojili. Prajeme všetkým prvákom úspešné štúdium v našej škole.

  •  

   • Cenník služieb

   • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

    AUTOOPRAVÁRI 

    KONTAKT:
    dielne, servis: +421 948 007 519

   • Hľadáte prácu?

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Teams

  • Zvonenia

   Nedeľa 29. 1. 2023
  • Naši partneri

   • Saleziáni don Bosca
   • Domka
   • Diecézny školský úrad Žilina
   • Saleziáni Žilina
   • 1. Kresťanský športový klub
   • Saleziánsky spolupracovníci
   • Exallievi
   • Vydavateľstvo don Bosco
   • Savio
   • Saleziánske školy Taliansko CNOS-CFP https://www.cnos-fap.it/
   • Drevársky magazín
   • Mafell
   • Spolupracujeme s ÚVTOS v Sučanoch

  • Počet návštev: 7290477