• Novinky

    • Ideaton pre stredoškolákov
     • Ideaton pre stredoškolákov

      5. 4. 2023

      Podujatie Ideaton, ktoré sa konalo 24. marca v Bytčianskom svadobnom paláci znelo už len svojím názvom zaujímavo - tak sme sa ho zúčastnili hneď niekoľkí zástupcovia našej školy, dokopy nás boli 10 študentov.

      Organizátori nám predstavili metódu tvorivého myslenia Design Thinking, podľa ktorej sme v tímoch riešili problém z ponuky dvoch tém. Práca v skupine bola náročnejšia ako sme predpokladali. Každý z nás mal vlastný nápad, ktorého bolo náročné sa vzdať, čo viedlo aj k miernemu konfliktu. Ale aj konflikt je dobrý pri hľadaní správnych nápadov a nakoniec sa nám podarilo zhodnúť na výslednom riešení. Vytváranie nápadov bola len jedna časť súťaženia. V druhej časti programu sme museli prísť s nápadom, ktorý by pri následnej prezentácii zaujal divákov.

    • Duchovné cvičenia tretiakov a nadstavbárov
     • Duchovné cvičenia tretiakov a nadstavbárov

      5. 4. 2023

      Na prelome marca a apríla absolvovali niektorí študenti tretieho ročníka a nadstavby duchovnécvičenia. Nosnou témou jednotlivých zamyslení, ktoré zároveň boli obohatené o aktivity, bola modlitba.

      Chlapci strávili tri dni premýšľaním o tejto téme. Mali možnosť prehĺbiť svoj pohľad namodlitbu a posilniť svoju skúsenosť s ňou. Počas duchovných cvičení sme si urobili aj výjazd do Rajeckej Lesnej, kde sme sa na miestnej kalvárii pomodlili pobožnosť krížovej cesty. V jednotlivých zastaveniach krížovej cesty sme počúvali životný príbeh blahoslaveného Titusa Zemana a rozijímalio jeho obete za saleziánske povolania. Cestou na chatu sme sa ešte zastavili obzrieť si slávny slovenský betlehem.

    • Ako napísať dobrú recenziu?
     • Ako napísať dobrú recenziu?

      5. 4. 2023

      Myslím si, že na to neexistuje jednoduchý návod, ale niečo sme sa mohli predsa len naučiť na seminári Školy reportáže vydavateľstva Absynt.

      Koncom nášho vskutku akčného marca stihla ešte skupina grafikov - prvákov a druhákov - absolvovať tento úvodný seminár. Najviac sme ocenili podnety a rady, ako na to, ale aj postupy kritického hodnotenia rôznych textov, museli sme formulovať svoje názory a zdôvodniť ich, čo je niekedy celkom fuška.

    • Beseda DROGY
     • Beseda DROGY

      5. 4. 2023

      Dňa 28.03.2023 sa uskutočnila v našej škole beseda na tému - Drogy, ktorú viedlipsychológovia z centra CPaP. Rozprávali o nástrahách drog, ktoré nás v spojitosti s nimi môžu čakať.

      Besedy sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov. Žiaci sa dozvedeli o vplyve drog,pôsobiacich na ľudský organizmus, na rozhodovacie procesy po ich užití a celý spoločenský život, ktorý dokážu ovplyvniť.Radoslav Jurko, výchovný poradca

    • Školský stolnotenisový turnaj 2023
     • Školský stolnotenisový turnaj 2023

      5. 4. 2023

      Dňa 29. marca 2023 sa uskutočnil ďalší ročník školského stolnotenisového turnaja. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov.

      Zo súťaže v skupinách postúpili štyria najlepší, ktorí bojovali o stupne víťazov. Štafetu víťazstva prevzal žiak druhého ročníka Daniel Papán z II.A triedy, ktorý v napínavom finále porazil Adama Šmehýla z I.C. Na treťom mieste sa umiestnil Mário Mikloš z triedy I.C.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      29. 3. 2023

      Aj tento rok k nám zavítala najväčšia medzinárodná matematická súťaž - Matematický klokan. Desať žiakov, grafikov, ktorí majú radi výzvy, riešilo 24 úloh v dvoch vekových kategóriách.

      Na ich vypracovanie mali len 60 minút. Niektorým by pár minút navyše určite pomohlo. Ďakujem všetkým súťažiacim a verím, že bude dôvod na odmeňovanie úspešných riešiteľov.

    • Regionálne kolo súťaže Skills Slovakia - Mladý stolár 2023
     • Regionálne kolo súťaže Skills Slovakia - Mladý stolár 2023

      27. 3. 2023

      Vo štvrtok 23. marca sa v priestoroch našej školy uskutočnilo regionálne kolo súťaže Skills Slovakia pre odbor stolár - MLADÝ STOLÁR 2023. Na súťaži sa zúčastnilo 14 žiakov druhého ročníka, odboru stolár, zo siedmich stredných odborných škôl.

      Súťaž pozostávala z teoretickej časti, z ktorej mohli žiaci získať maximálne 30 bodov a praktickej časti, kde žiaci podľa výrobných výkresov vyrábali drevenú stoličku. V tejto časti mohli získať až 85 bodov. Atraktívnosť súťaže bola umocnená zaujímavými vecnými cenami od sponzorov Mafell a Nábytkár.

    • Za obeťami ľudskej zloby
     • Za obeťami ľudskej zloby

      27. 3. 2023

      Vo štvrtok 23. marca sme sa zúčastnili na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. Vyše päťdesiat grafikov, učňov aj žiakov nadstavbového štúdia spolu s vyučujúcimi dejepisu a slovenčiny absolvovalo komentovanú prehliadku niekdajšieho pracovného a neskôr koncentračného tábora, ktorý sa tu nachádzal počas druhej svetovej vojny.

    • Súťaž v slalome
     • Súťaž v slalome

      22. 3. 2023

      Vo štvrtok 16.3. 2023 sa žiaci našej školy vydali do Ružomberku, aby reprezentovali našu školu v slalome. Túto súťaž organizovalo VÚC.

      Ďakujeme za účasť.

      Ing. Běhálek Vladimír,
      vyučujúci

    • Autoopravár Junior – sme vo finále!
     • Autoopravár Junior – sme vo finále!

      20. 3. 2023

      Vo štvrtok 16. marca sa uskutočnilo na SOŠ dopravnej v Žiline oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior v kategórii mechanik-elektrikár. Zúčastnili sa na ňom tí najlepší, ktorí postúpili z nášho školského kola: Tomáš Martiniak a Marián Kubica z III. C triedy.

      Súťažiaci predviedli svoje praktické zručnosti, teoretické vedomosti a schopnosť rozpoznať komponenty automobilu. V konkurencii zúčastnených škôl dosiahli vynikajúci výsledok, keďže obsadili popredné priečky. Marián Kubica obsadil prvé miesto a Tomáš Martiniak druhé.

    • Stavbári - nadstavbári sa školili ...
     • Stavbári - nadstavbári sa školili ...

      17. 3. 2023

      „Stavba a rekonštrukcia“ bolo zameranie prezentačnej akcie firiem, ktorej sa zúčastnili študenti I. NDŠ, z odboru stavebníctvo, v hoteli Holiday Inn v Žiline.

      Stavebné firmy sa prezentovali modernými technológiami a výrobkami, ktoré v roku 2023 prídu na slovenský trh.

      Počas podujatia mali možnosť diskutovať so zástupcami firiem. Získané poznatky študenti určite uplatnia v nielen počas štúdia, ale aj v praxi.

    • Vyhodnotenie súťaže Mladý stolár 2023
     • Vyhodnotenie súťaže Mladý stolár 2023

      15. 3. 2023

      Vo februári sa uskutočnilo školské kolo súťaže Mladý stolár 2023, ktorej sa zúčastnili žiaci druhého ročníka. Táto súťaž pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti žiaci preukázali svoje vedomosti z odborných predmetov vypracovaním testu, z ktorého mohli získať maximálne 30 bodov.

      V praktickej časti vyrábali žiaci výrobok - drevenú krabičku na víno, pri ktorej preukazovali svoju zručnosť pri vytváraní konštrukčných spojov a montáži jednotlivých dielcov. Za výrobok mohli získať až 70 bodov.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

      8. 3. 2023

      V dňoch od 20. - 24. 2. 2023 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre 2. ročník v lyžiarskom stredisku Oščadnica - Veľká Rača.

      Program nám spestril náš exalliev, ktorý pracuje pre dobrovoľnú horskú službu svojou prednáškou. V rámci kurzu sme sa vybrali aj na poľskú chatu na Veľkej Rači. Na záver kurzu sme si dali preteky v zjazde. Aj keď podmienky na lyžovanie neboli úplne ideálne, kurz sme si užili a upevnili naše priateľstvá a kolektív.

    • Divadelné predstavenie v Nitre - Povolanie pápež
     • Divadelné predstavenie v Nitre - Povolanie pápež

      8. 3. 2023

      Povolanie pápež - muzikál, ktorý vzdáva hold veľkému človeku a duchovnému vodcovi, bojovníkovi proti násiliu, slovanskému pápežovi.

      Jedna z najvýznamnejších osobností, ktorá reálne zmenila politickú, spoločenskú a duchovnú situáciu sveta 20. storočia. A práve jeho život a dielo, jeho pôsobenie a vplyv, duchovný a humanistický odkaz približuje pôvodný slovenský muzikál z nitrianskej tvorivej dielne. Divákovi ponúka veľkolepú scénickú fresku s najvýznamnejšími okamihmi jeho života. S myšlienkami, ktoré ani dnes nestratili nič zo svojej platnosti.

    • NEDOSTATOK VEDOMOSTÍ STOJÍ PENIAZE!
     • NEDOSTATOK VEDOMOSTÍ STOJÍ PENIAZE!

      24. 2. 2023

      15-roční tínedžeri a starší, ale i dospelí sú zbehlí v čítaní, v matematike a v prírodných vedách, ale aká je ich znalosť v odbore financií, tzv. finančnej gramotnosti?

      Obohatiť vedomosti z oblastí financií prišla Mgr. Veronika Škrobáková zo spoločnosti Partners Group, snahou ktorej bolo v mladých „prebudiť - pozmeniť“ uhol pohľadu na peniaze, ako správne pracovať a narábať s nimi, v rôznych životných situáciách a zvlášť na to, ako sa zabezpečiť na dôchodok.

    • Fašiangový ples
     • Fašiangový ples

      22. 2. 2023

      Zábava do neskorej noci, tombola, tance a pripravený program bol súčasťou tohtoročného fašiangového plesu.

      Po dvoch rokoch, kedy sme sa nemohli stretávať vo väčšom počte, sa nám podarilo tentokrát usporiadať fašiangový ples. Chlapci sa mohli zoznámiť s dievčatami zo Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Márie Goretti a Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi v Čadci. Po slávnostnej večeri, kde sme prekonali prvotný ostych, sme sa presunuli do oratka, kde začala tá práva atmosféra. DJ sa podarilo rozprúdiť tanečnú zábavu a parket praskal vo švíkoch. Tanečné kolá boli pretkávané pripraveným programom - súťaže, či vystúpenie dievčat. V závere samozrejme nechýbala ani tombola, ktorá bola plná zaujímavých cien. Zábava trvala do neskorých nočných hodín a nikomu z nás sa nechcelo ísť domov. Pevne veríme, že sa o rok stretneme opäť a spoločne sa zabavíme.

  • Objednaj si originálnu ikonu saleziánskeho svätca Artemide Zattiho od našich stolárov!

  •  

   • Cenník služieb

   • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

    Cennik_autoopravari_4_2023.pdf

    KONTAKT:
    dielne, servis: +421 948 007 519

   • Hľadáte prácu?

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Teams

  • Zvonenia

   Streda 31. 5. 2023
  • Naši partneri

   • Saleziáni don Bosca
   • Domka
   • Diecézny školský úrad Žilina
   • Saleziáni Žilina
   • 1. Kresťanský športový klub
   • Saleziánsky spolupracovníci
   • Exallievi
   • Vydavateľstvo don Bosco
   • Savio
   • Saleziánske školy Taliansko CNOS-CFP https://www.cnos-fap.it/
   • Drevársky magazín
   • Mafell
  • Počet návštev: 7624270