• Novinky

    • iBobor u nás na škole
     • iBobor u nás na škole

      8. 12. 2021

      Aj v tomto školskom roku 2021/22 sme sa ako škola sv. Jozefa Robotníka zapojili do celoslovenskej súťaže iBobor. Súťažili sme, ako vždy online, v dvoch kategóriách.

      Ďakujeme úspešným riešiteľom Kataríne M. (percentil 93,89) v kategórii juniorov a Jánovi M. (percentil 83,6) u seniorov za reprezentáciu našej školy v hlavnej súťaži.

    • Spolupráca online
     • Spolupráca online

      7. 12. 2021

      Dlhodobá spolupráca so Žilinskou univerzitou, Katedrou cestnej a mestskej dopravy, pokračuje aj v tomto školskom roku.

      V piatok 3. decembra sa uskutočnila opäť zaujímavá online vyučovacia hodina - prednáška, na ktorej sa zúčastnili žiaci I. a II. NDŠ, odbor Dopravná prevádzka.

      Žiakov privítal vedúci katedry prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Hodina bola v réžii Ing. Františka Synáka, PhD. Postupne boli prezentované témy Multimodálna preprava v podaní Ing. Šimona Senka, Technológia cestnej nákladnej dopravy , v podaní Ing. Mareka Dočkalíka, Cestná doprava a dopravné inžinierstvo, ktorú prezentoval Ing. Ambróz Hájnik a Tachograf od Ing. Jána Beňuša.

    • Adventný príhovor
     • Adventný príhovor

      30. 11. 2021

      Milí rodičia, žiaci, exallievi!

      Na začiatku adventu sa nám prihovára náš školský katechéta salezián don Ján Fabián, aby nás povzbudil k dobrej príprave na Vianoce.

      Každý týždeň nájdete na našej stránke jednu adventnú výzvu. Včera sme začali tiež deviatník k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.

      Všetky texty a aktuálne on-line duchovné ponuky nájdete tu: https://www.sjoroza.sk/a/duchovne-aktivity

    • Kreatívny začiatok adventu
     • Kreatívny začiatok adventu

      30. 11. 2021

      Po ročnej "pandemickej" prestávke sa znova podarilo usporiadať dievčenský adventný workshop. Zopár šikovných dievčat s niektorými zamestnankyňami pripravili krásne adventné vence a ozdoby. Dievčatá prišli pozvbudiť aj náhodní okoloidúci, ktorí sa mohli potešiť nie len na ich šikovnosti, ale tiež sa zahriať prvým "detským" punčom, ktorý sa ponúkal.

    • Súťaž „Finančné ESO“
     • Súťaž „Finančné ESO“

      29. 11. 2021

      Žiaci vyšších ročníkov v počte 84 sa tento týždeň zúčastnili na školskej vedomostnej súťaži z oblasti financií s názvom Finančné ESO.

      Praktické príklady, úlohy a otázky v súťažnom teste jednak preskúmali vedomosti našich študentov, ale umožnili im tiež zmerať si sily s rovesníkmi a najmä získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote.

  •  

  •  

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Teams

   • Cenník služieb

   • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

    AUTOOPRAVÁRI 

    KONTAKT:
    dielne, servis: +421 948 007 519

  • Zvonenia

   Pondelok 24. 1. 2022
  • Naši partneri

   • Saleziáni don Bosca
   • Domka
   • Diecézny školský úrad Žilina
   • Saleziáni Žilina
   • 1. Kresťanský športový klub
   • Saleziánsky spolupracovníci
   • Exallievi
   • Vydavateľstvo don Bosco
   • Savio
   • Saleziánske školy Taliansko CNOS-CFP https://www.cnos-fap.it/
   • Drevársky magazín
   • Mafell
   • Spolupracujeme s ÚVTOS v Sučanoch

  • Počet návštev: 6093765