• Počet návštev: 8063548
  • “Majte odvahu byť súčasťou Božieho sna, odvahu snívať s ním.” Svätý Otec František

   • Udelenie riaditeľského voľna dňa 08.12.2023

    Riaditeľka SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline,  v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    U D E Ľ U J E

    žiakom SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline riaditeľské voľno dňa 8. decembra 2023
    (piatok) z prevádzkových dôvodov. 

   • Novinky

     • Autoopravár Junior – sme vo finále!
      • Autoopravár Junior – sme vo finále!

       20. 3. 2023

       Vo štvrtok 16. marca sa uskutočnilo na SOŠ dopravnej v Žiline oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior v kategórii mechanik-elektrikár. Zúčastnili sa na ňom tí najlepší, ktorí postúpili z nášho školského kola: Tomáš Martiniak a Marián Kubica z III. C triedy.

       Súťažiaci predviedli svoje praktické zručnosti, teoretické vedomosti a schopnosť rozpoznať komponenty automobilu. V konkurencii zúčastnených škôl dosiahli vynikajúci výsledok, keďže obsadili popredné priečky. Marián Kubica obsadil prvé miesto a Tomáš Martiniak druhé.

     • Stavbári - nadstavbári sa školili ...
      • Stavbári - nadstavbári sa školili ...

       17. 3. 2023

       „Stavba a rekonštrukcia“ bolo zameranie prezentačnej akcie firiem, ktorej sa zúčastnili študenti I. NDŠ, z odboru stavebníctvo, v hoteli Holiday Inn v Žiline.

       Stavebné firmy sa prezentovali modernými technológiami a výrobkami, ktoré v roku 2023 prídu na slovenský trh.

       Počas podujatia mali možnosť diskutovať so zástupcami firiem. Získané poznatky študenti určite uplatnia v nielen počas štúdia, ale aj v praxi.

     • Vyhodnotenie súťaže Mladý stolár 2023
      • Vyhodnotenie súťaže Mladý stolár 2023

       15. 3. 2023

       Vo februári sa uskutočnilo školské kolo súťaže Mladý stolár 2023, ktorej sa zúčastnili žiaci druhého ročníka. Táto súťaž pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti žiaci preukázali svoje vedomosti z odborných predmetov vypracovaním testu, z ktorého mohli získať maximálne 30 bodov.

       V praktickej časti vyrábali žiaci výrobok - drevenú krabičku na víno, pri ktorej preukazovali svoju zručnosť pri vytváraní konštrukčných spojov a montáži jednotlivých dielcov. Za výrobok mohli získať až 70 bodov.

     • Lyžiarsky výcvik
      • Lyžiarsky výcvik

       8. 3. 2023

       V dňoch od 20. - 24. 2. 2023 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre 2. ročník v lyžiarskom stredisku Oščadnica - Veľká Rača.

       Program nám spestril náš exalliev, ktorý pracuje pre dobrovoľnú horskú službu svojou prednáškou. V rámci kurzu sme sa vybrali aj na poľskú chatu na Veľkej Rači. Na záver kurzu sme si dali preteky v zjazde. Aj keď podmienky na lyžovanie neboli úplne ideálne, kurz sme si užili a upevnili naše priateľstvá a kolektív.

     • Divadelné predstavenie v Nitre - Povolanie pápež
      • Divadelné predstavenie v Nitre - Povolanie pápež

       8. 3. 2023

       Povolanie pápež - muzikál, ktorý vzdáva hold veľkému človeku a duchovnému vodcovi, bojovníkovi proti násiliu, slovanskému pápežovi.

       Jedna z najvýznamnejších osobností, ktorá reálne zmenila politickú, spoločenskú a duchovnú situáciu sveta 20. storočia. A práve jeho život a dielo, jeho pôsobenie a vplyv, duchovný a humanistický odkaz približuje pôvodný slovenský muzikál z nitrianskej tvorivej dielne. Divákovi ponúka veľkolepú scénickú fresku s najvýznamnejšími okamihmi jeho života. S myšlienkami, ktoré ani dnes nestratili nič zo svojej platnosti.

     • NEDOSTATOK VEDOMOSTÍ STOJÍ PENIAZE!
      • NEDOSTATOK VEDOMOSTÍ STOJÍ PENIAZE!

       24. 2. 2023

       15-roční tínedžeri a starší, ale i dospelí sú zbehlí v čítaní, v matematike a v prírodných vedách, ale aká je ich znalosť v odbore financií, tzv. finančnej gramotnosti?

       Obohatiť vedomosti z oblastí financií prišla Mgr. Veronika Škrobáková zo spoločnosti Partners Group, snahou ktorej bolo v mladých „prebudiť - pozmeniť“ uhol pohľadu na peniaze, ako správne pracovať a narábať s nimi, v rôznych životných situáciách a zvlášť na to, ako sa zabezpečiť na dôchodok.

     • Fašiangový ples
      • Fašiangový ples

       22. 2. 2023

       Zábava do neskorej noci, tombola, tance a pripravený program bol súčasťou tohtoročného fašiangového plesu.

       Po dvoch rokoch, kedy sme sa nemohli stretávať vo väčšom počte, sa nám podarilo tentokrát usporiadať fašiangový ples. Chlapci sa mohli zoznámiť s dievčatami zo Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Márie Goretti a Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi v Čadci. Po slávnostnej večeri, kde sme prekonali prvotný ostych, sme sa presunuli do oratka, kde začala tá práva atmosféra. DJ sa podarilo rozprúdiť tanečnú zábavu a parket praskal vo švíkoch. Tanečné kolá boli pretkávané pripraveným programom - súťaže, či vystúpenie dievčat. V závere samozrejme nechýbala ani tombola, ktorá bola plná zaujímavých cien. Zábava trvala do neskorých nočných hodín a nikomu z nás sa nechcelo ísť domov. Pevne veríme, že sa o rok stretneme opäť a spoločne sa zabavíme.

     • Súťaž Autoopravár Junior 2023 – lakovník + TV TA3
      • Súťaž Autoopravár Junior 2023 – lakovník + TV TA3

       21. 2. 2023

       V tomto roku sme sa zapojili do súťaže Autotopravár Junior 2023. Po trojročnej prestávke kvôli Covid – 19, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

       Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR. V oblastnom kole súťaž pozostávala z troch častí. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti a znalosti v teoretickej, poznávacej a praktickej časti. Náš žiak Peter Šušota z triedy 3.C sa umiestnil na 3. mieste a tým získal postup do finále, ktoré sa uskutoční v Českej republike.

     • Venček 2023
      • Venček 2023

       21. 2. 2023

       Venček Janko Bosco Camerriére pre študentov SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

       Naučili sme sa niekoľko spoločenských tancov a spoločne to odpálili na záverečnej tanečnej zábave. Veľké vďaka organizátorom a dievčatám za ich ochotu a čas.

       Mgr. Miroslav Kaleta,
       vychovávateľ

     • Nová učebňa slovenčiny
      • Nová učebňa slovenčiny

       18. 2. 2023

       Súčasťou rekonštrukčných prác, ktoré sa v ostatnom čase uskutočnili v našej škole, bola aj učebňa slovenčiny.

       Pribudli nové úložné priestory a tiež knižnica s originálnym policovým usporiadaním. Za zaujímavým vyhotovením je snaženie viacerých ľudí. Jednak majstrov odborného výcviku, učiteľov odborných predmetov, ale aj našich žiakov. Autorom návrhu „stromu poznania“, ktorý dominuje celému priestoru, je žiak nadstavbového štúdia Martin Maďar a na realizácii sa významne podieľal Timotej Bodorík z III.A.

     • Narodil sa pre nebo
      • Narodil sa pre nebo

       15. 2. 2023

       So zármutkom, ale aj s veľkou vďačnosťou za dar života, Vám oznamujeme, že v sobotu 11. februára 2023, si Pán k sebe povolal nášho dlhoročného zamestnanca pána Antona Belanca. "Ujo Tóno" alebo "Tonko" ako sme ho poznali, vykonával službu vrátnika v našej škole viac ako 20 rokov.

       Spomíname si na neho ako na verného svojej službe, vždy pokojného, prívetivého a ochotného pomôcť. Pri príležitosti posledného obdobia pôsobenia u nás v škole nám takto zhrnul svoje spomienky na čas strávený v saleziánskom diele a svoje skúsenosti vo výchove mladých:

     • Spolupráca s exallievmi a školami na Malte
      • Spolupráca s exallievmi a školami na Malte

       14. 2. 2023

       Koncom januára zástupcovia našej školy na čele s pani riaditeľkou Jankou Školovou a direktorom školskej komunity saleziánov donom Jozefom Sarneckým navštívili Maltu. Spolu s prezidentom a sekretárom Združenia exallievov na Slovensku a prezidentom Maltskej národnej federácie bývalých žiakov a priateľov dona Bosca sa zúčastnili viacerých stretnutí za účelom rozvoja spolupráce v rámci európskych projektov a plánovania výmenných pobytov našich žiakov a pedagógov.

     • Školský kalčetový turnaj 2023
      • Školský kalčetový turnaj 2023

       14. 2. 2023

       Dňa 8.februára sa konal už tradičný kalčetový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 20 žiakov zo všetkých ročníkov.

       Súťažiaci vytvorili 10 dvojíc a hralo sa v dvoch 5 členných skupinách - každý s každým. Víťazstvo obhájili Marek Štrba a Michal Čajka z II. NDŠ. Všetkým zúčastneným ďakujeme a uvidíme sa na ďalšom turnaji v kalčete.

     • Neformálne vzdelávanie
      • Neformálne vzdelávanie

       14. 2. 2023

       Žiaci našej školy, spolu s niektorými exallievmi, využili ponuku OZ Cesty k podnikaniu a zúčastnili sa víkendovej akcie „Life design“ na chate Patúch.

       Štyri základné dimenzie života boli obsahom celej akcie. Súlad by mal človek dosiahnuť vo všetkých štyroch - fyzickej, intelektuálnej, emocionálnej a duchovnej.

     • Burza informácií
      • Burza informácií

       14. 2. 2023

       Dňa 9. 2. 2023 sme prezentovali našu školu na Burze informácií v Žiline.

       Žiaci sadozvedeli základné informácie o možnostiach štúdia v našej škole. Žiaci si mohli pozrieť priestory a dielne našej školy prostredníctvom 3D okuliarov. Získali rôzne informačné a propagačné materiály, aby sa vedeli rozhodnúť pre vhodný typ školy.

     • Návšteva z Ukrajiny
      • Návšteva z Ukrajiny

       9. 2. 2023

       Začiatkom februára hostila naša škola milú návštevu. O možnostiach vzájomnej spolupráce sa prišli informovať pracovníčky Mládežníckeho vzdelávacieho centra dona Bosca z Ľvova.

       Ľvovské centrum predstavuje školu podobného typu, ako je tá naša. Vzdelávajú sa tam mladí v rôznych profesiách, ako napríklad automechanik, autoelektrikár, stolár, ale aj kuchár či a IT technik.

     • Futsalový turnaj k sviatku dona Bosca
      • Futsalový turnaj k sviatku dona Bosca

       8. 2. 2023

       V pondelok 30.1. 2023 sa uskutočnil už tradičný futsalový turnaj k sviatku dona Bosca.

       30. 1. 2023 sa uskutočnil futsalového turnaja o pohár sv. Jana Bosca. Všetci zúčastnení ochádzali spokojní. Na prvom mieste a pohár vyhral team Barišovci, v zložení M.Kolčák, Š. Bariš a A. Medvedj. Najlepším strelcom sa stal Matej Kolčák. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

     • Dni profesie v Bytči
      • Dni profesie v Bytči

       8. 2. 2023

       Dňa 7. 2. 2023 sme prezentovali našu školu a podávali základné informácie o možnostiach štúdia na nej.

       Žiaci si mohli pozrieť priestory a dielne našej školy prostredníctvom 3D okuliarov. Zároveň si odniesli suveníry, ktoré boli vytvorené na laserovej vypaľovačke priamo počas prezentácie škôl. Získali rôzne informačné a propagačné materiály, aby sa vedeli rozhodnúť pre vhodný typ školy.

   •  

   •  

   •  

    • Cenník služieb

    • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

     Cennik_autoopravari_4_2023.pdf

     KONTAKT:
     dielne, servis: +421 948 007 519

    • Hľadáte prácu?

   • Staňte sa naším fanúšikom

    • Teams

   • Zvonenia

    Pondelok 11. 12. 2023
   • Naši partneri

    • Saleziáni don Bosca
    • Domka
    • Diecézny školský úrad Žilina
    • Saleziáni Žilina
    • 1. Kresťanský športový klub
    • Saleziánsky spolupracovníci
    • Exallievi
    • Vydavateľstvo don Bosco
    • Savio
    • Saleziánske školy Taliansko CNOS-CFP https://www.cnos-fap.it/
    • Drevársky magazín
    • Mafell
   • Počet návštev: 8063549