• Krúžky

  • Záujmové krúžky pre školský rok 2019/2020

   • Angličtina
   • Bicyklový
   • Creative APP
   • Diagnostický
   • Digital Eko Zero
   • Florbal
   • Futbalový
   • Hokejbal
   • JB Cameriere
   • Miništrantský
   • Nemčina
   • Organový
   • Posilňovňa
   • Ruština
   • Spevácky
   • Španielčina
   • Túry do literatúry
   • Volejbalový