• Športové súťaže

  •  

    

   Aj keď naša škola má svoje špecifické odborné zamerania, šport považujeme za jednu z hlavných súčastí integrálneho rozvoja  mladých ľudí a jeden zo spôsobov súčasnej saleziánskej výchovnej praxe. Počas školského roka preto okrem voľnočasových športových aktivít organizujeme tiež rôzne športové akcie, turnaje e súťaže pre našich žiakov.

    

     

    

   Snažíme sa dať našim žiakom možnosť reprezentovať školu v športových súťažiach domáceho či zahraničneho charakteru. Naša škola sa zápaja najmä do športových súťaží na celoslovenskej úrovni organizovanými rôznymi skupinami saleziánskej rodiny ale tiež do žiackych športových súťaží v našom regióne. 

    

     

    

   V regionálnych súťažiach naši žiaci reprezentujú školu hlavne v kolektívnom futbale ale tiež v individuálnych športoch ako altetika, lyžovanie, stolný tenis či plávanieMedzi obľúbené športové súťaže, ktorých sa pravidelne zúčastňujeme patria hlavne amatérske saleziánske turnaje a preteky v rôznych športoch, ktoré majú celoslovenskú úroveň:

    

     

    

   Vyvrcholením športovej sezóny je účasť na medzinárodnom športovom podujatí PGSi - saleziánskych športových hrách, na ktoré sa podarilo reprezentantom našej školy vycestovať už viacero krát.

   Fandíme  však aj tým našim žiakom, ktorí sa športu venujú individuálne mimo školy a tešíme sa z každého ich úspechu.  

   Úspechy žiakov, ktorí reprezetovali našu školu v rôznych kolách športových súťaží si môžete pozrieť v časti Úspechy a ocenenia.