• Autoopravár

 • AUTOOPRAVÁR

  Kód odboru: 2487 H 01 autoopravár - mechanik

                     2487 H 02 autoopravár - elektrikár

                     2487 H 04 autoopravár - lakovník

 • Špecializácie

   • Mechanik
   • Kód odboru:

    2487 H 01 autoopravár mechanik

    Učebný odbor 2487H 01 autoopravár - mechanik pripravuje absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, nevyhnutným pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických zručností tak, aby absolvent bol schopný samostatne vykonávať činnosti pri výrobe, servise a opravách automobilov. Na základe informácií získaných v technickej dokumentácii výrobcov cestných motorových vozidiel vie zvoliť pracovné postupy a prípravné práce. Je schopný pracovať samostatne aj v kolektíve.

     

    Čítaj viac ...

     
   • Elektrikár
   • Kód odboru:

    2487 H 02 autoopravár elektrikár

    V učebnom odbore autoopravár elektrikár sa poskytuje žiakom príprava na pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických zručností a návykov tak, aby absolvent bol schopný samostatne vykonávať činnosť v servise pri diagnostike a opravách automobilov. Vie používať servisné manuály, elektrické schémy a je schopný pracovať samostatne aj v kolektíve.

     

    Čítaj viac...

   • Lakovník
   • Kód odboru:

    2487 H 04 autoopravár lakovník

    V učebnom odbore autoopravár – lakovník sa poskytuje príprava absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, nevyhnutným pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických zručností tak, aby absolvent bol schopný samostatne vykonávať činnosti pri výrobe, servise a opravách automobilov.

     

    Čítaj viac ...

  • Nadväzná odborná príprava

  • Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky môže absolvent pokračovať v nadstavbovom študijnom odbore dopravná prevádzka a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

  • Priestory

  • Študenti našej školy majú k dispozícii, ako pre teoretickú výuku, tak aj pre odbornú prax, novo zrekonštruované, svetlé a priestranné učebne a dielne so špičkovým technickým vybavením.

   Naše dielne

   Naše učebne