• Sme saleziánska škola, v ktorej sa žiaci osobnostne, odborne a duchovne pripravujú na život. Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vaším kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, preberané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • “Majte odvahu byť súčasťou Božieho sna, odvahu snívať s ním.” Svätý Otec František

    • Pozývame zákonných zástupcov našich žiakov triedy I.C na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v piatok 29. 09.2023 o 14:30 hod. Tešíme sa na Vás. 👇

    • Novinky

      • Prednáška na ZŠ Snežnica
       • Prednáška na ZŠ Snežnica

        5. 4. 2022

        V rámci multikultúrnej výchovy sa dňa 30.03.2022 žiaci siedmeho až deviateho ročníka zúčastnili besedy s Ing. Vladimírom Běhálkom, ktorý im porozprával zážitky z cestovania po Jakutsku.

        Zaujímavé rozprávanie bolo obohatené množstvom fotografií. Spestrením bolo prezentovanie kostýmov rôznych kultúr, ktoré si pripravili žiaci deviateho ročníka.

      • Školský stolnotenisový turnaj 2022
       • Školský stolnotenisový turnaj 2022

        25. 3. 2022

        Dňa 23. marca 2022 sa uskutočnil ďalší ročník školského stolnotenisového turnaja. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov zo všetkých ročníkov.

        Zo súťaže v skupinách postúpili štyria najlepší, ktorí bojovali o stupne víťazov. Štafetu víťazstva prevzal žiak prvého ročníka Roman Danko z I.D triedy, ktorý v napínavom finále porazil Adriána Fľajsa z II.NDŠ. Na treťom mieste sa umiestnil Damián Kramár z triedy III.C. Najlepších ping-pongistov školy osobne povzbudzovala aj pani riaditeľka.

      • Odborná exkurzia na Unize
       • Odborná exkurzia na Unize

        25. 3. 2022

        Dňa 15.2.2022 sa žiaci III.B, III.C, I.NDŠ a II.NDŠ virtuálne zúčastnili online stretnutia s vyučujúcimi z Katedry cestnej a mestskej dopravy zo Žilinskej univerzity v Žiline.

        Katedru počas online exkurzie zastupoval Ing. František Synák, PhD. Počas exkurzie sme konfrontovali naše vedomosti s vysokoškolským výskumom. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná, nakoľko sme sa mohli aktívne zapájať do výkladu a vyhrať meranie výkonu na výkonovej stolici MAHA MSR 1050. Toto meranie nakoniec vyhral Filip Dauda (II.NDŠ). Veríme, že niekedy v budúcnosti sa budeme môcť osobne prísť pozrieť na Žilinskú univerzitu v Žiline.

      • Školský kalčetový turnaj 2022
       • Školský kalčetový turnaj 2022

        25. 3. 2022

        Dňa 22.3.2022 sa uskutočnil tradičný kalčetový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 14 žiakov zo všetkých ročníkov.

        Súťažiaci vytvorili 7 dvojíc a hrali v jednej skupine každý s každým. Víťazmi sa stali Marek Štrba a Michal Čajka. Všetkým zúčastneným ďakujeme a uvidíme sa na ďalšom turnaji v kalčete.

        Mgr. Miroslav Kaleta

      • Čitateľská gramotnosť má svojich víťazov
       • Čitateľská gramotnosť má svojich víťazov

        23. 3. 2022

        Čitateľská gramotnosť je dôležitá pre každého jednotlivca, aby dokázal text nielen prečítať, ale aj pochopiť prečítané a ďalej so získanými informáciami pracovať. Vo februári 2022 sa v našej škole uskutočnilo overovanie čitateľskej gramotnosti žiakov prvého ročníka.

        Veda je krásna, ale aj zradná. V dejinách vedy sú zapísané mnohé významné objavy, ktoré však sprevádzajú aj netradičné postupy ich objaviteľov, ale i mnohé smutné príbehy. Viete, že švédsky chemik Karol Schneele bol pôvodne lekár a jeho práca v mnohom pripomínala postupy stredovekých alchimistov? Že svoje novovzniknuté chemické zlúčeniny rád ochutnával, čo pravdepodobne privodilo jeho predčasnú smrť? Alebo že Robert Bunsen zistil, že hydroxid železnatý sa dá použiť proti otrave arzénom, pričom sa sám takmer otrávil? S týmito a mnohými ďalšími informáciami sa oboznámili žiaci prvého ročníka pri overovaní čitateľskej gramotn

      • Vyhodnotenie súťaže Mladý stolár 2022
       • Vyhodnotenie súťaže Mladý stolár 2022

        21. 3. 2022

        Vo februári sa uskutočnila školská súťaž stolárov druhého ročníka. Súťaž Mladý stolár 2022 pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti žiaci preukázali svoje vedomosti z odborných predmetov vypracovaním testu, z ktorého mohli získať 30 bodov. V praktickej časti vyrábali žiaci výrobok – vtáčiu búdku, pri ktorej preukazovali svoju zručnosť pri vytváraní konštrukčných spojov a montáži jednotlivých dielcov. Za výrobok mohli získať až 80 bodov.

      • Najlepší autoopravári tretích ročníkov
       • Najlepší autoopravári tretích ročníkov

        21. 3. 2022

        O tom, že pomaly sa epidemiologická situácia zlepšuje, svedčí aj to, že sa postupne vraciame k prerušeným súťažiam, ktoré boli pred pandémiou bežnou súčasťou odbornej prípravy žiakov našej školy.

        V mesiaci február sa uskutočnila súťaž o najlepšieho autoopravára III. ročníka. Súťažili žiaci III.B - automechanici a III.C - autoelektrikári. Súťaž pozostávala z teoretických vedomostí formou e-learningového testu, ktorý pripravili učitelia odborných predmetov, poznávacej časti či praktických zručností. Praktické úlohy pripravili majstri odborného výcviku.

      • Maturity 2022
       • Maturity 2022

        16. 3. 2022

        Po dvojročnej pauze, keď žiaci maturovali administratívne, opäť nastal čas maturít. Čas náročný, no krásny. S originálnym stresom, únavou, pochybnosťami, ale aj odhodlaním zvládnuť pre mnohých doteraz asi najťažšiu životnú skúšku...

        Potešiteľné je, že na externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnili všetci maturanti. Príprava bola náročná. Jej ťažisko sa uskutočňovalo online, uprostred karantén, chorobných stavov, strachu o zdravie svoje či svojich blízkych. Uprostred rozlúčok a nových stretnutí. Uprostred zlovestných správ z východnej Európy a obáv z toho, čo bude... Nečudo, že si viacerí maturanti vybrali ako tému slohovej práce práve tú o domove. Ako nám prezradili, uvažovali o hodnote domova, vzťahoch, o tom, čo to znamená domov stratiť, ale aj o tom, kde je vlastne náš pravý domov... Niektorí odchádzali spokojní so svojím výkonom, iní menej. Exte

      • Lyžiarsky výcvik 2022
       • Lyžiarsky výcvik 2022

        16. 3. 2022

        V tomto školskom roku sa nám podarilo zorganizovať lyžiarsky výcvik.

        Výnimočne sme po prvýkrát dochádzali každý deň do skirezortu Snowparadise. Počasie nám prialo a celý týždeň sme mali ideálne podmienky na výcvik.

        Ing. Vladimír Běhálek

        vyučujúci

      • Prosba o pomoc
       • Prosba o pomoc

        27. 2. 2022

        Saleziáni na Ukrajine zostávajú s mladými a ich rodinami a tiež prijímajú vo svojich domoch a strediskách ľudí, ktorí utekajú z centrálnej a východnej Ukrajiny.

        Pomôžte aj vy a podporte saleziánske dielo na Ukrajine.

        Prispieť môžete priamo vkladom na saleziánsky účet:

        IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138

       • Návrat Krvavých sonetov

        27. 2. 2022

        A národ oboril sa na národ
        s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.
        Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá:
        zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd...

        Hviezdoslavove verše. „Autor vystríha pred hrôzami vojny, ktorá najviac ubližuje hlavne nevinným.“ Toto je časť interpretácie myšlienkového posolstva básnickej skladby, ktorú si v týchto dňoch pripomínajú najmä naši maturanti. Onedlho ich čaká skúška dospelosti. Kto by si len pomyslel, že verše, ktoré uzreli svetlo sveta začiatkom 20. storočia, budú v súčasnej dobe opäť živé a aktuálne? Nestačila prvá a druhá svetová vojna, aby sme sa poučili? Aby sme sa vyvarovali vojnovým hrôzam?

      • Súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR pozná víťazov
       • Súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR pozná víťazov

        24. 2. 2022

        V odbore autoopravár - lakovník sa počas februára uskutočnila súťaž autoopravár junior.

        Súťaž pozostávala z troch častí. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti a znalosti v teoretickej, poznávacej a praktickej časti.
        Umiestnenie jednotlivých žiakov bolo nasledovné:

        1. miesto Tadeáš Vanko 3.C
        2. miesto Peter Gelaček 3.C
        3. miesto Erik Straňanek 3.C

        Víťazom srdečne blahoželáme!

      • Prvá učňovská zmluva, ktorej autorom je don Bosco, oslavuje 170 rokov
       • Prvá učňovská zmluva, ktorej autorom je don Bosco, oslavuje 170 rokov

        14. 2. 2022

        8. februára 1852 - 2022: Pri príležitosti tohto výročia saleziáni opätovne potvrdzujú hodnotu učňovskej prípravy, odbornej prípravy na pracovisku a profesionálneho partnerstva s firmami.

        Zmluvu, ktorú spísal a aj podpísal don Bosco, mnohí považujú za prvú modernú pracovnú zmluvu. Nielen preto, že mnohé z jej ustanovení sa neskôr stali súčasťou bežnej praxe pracovných vzťahov, ale predovšetkým preto, že so spomínanou zmluvou so štyrmi podpismi sa prvýkrát vytvorilo spojenectvo, ktoré je dodnes inšpiráciou pre našu prácu učiteľov a vychovávateľov – spojenectvo medzi zamestnávateľom, pracovníkom, rodinou učňa a školou.

      • Futsalový turnaj k sviatku dona Bosca
       • Futsalový turnaj k sviatku dona Bosca

        11. 2. 2022

        V stredu 26. januára 2022 sa v našej škole po ročnej prestávke na školskom internáte uskutočnil už 4. ročník futsalového turnaja, ktorý sa konal pri príležitosti sviatku dona Bosca. Na súťaži sa zúčastnilo spolu šesť tímov, zastúpenie mali aj dievčatá.

        Tri tímy reprezentovali školský internát, dva boli z KšK a jeden dievčenský tím z MŠK ZA. Tímy boli rozdelené do dvoch skupín, do finále postúpil víťaz každej z nich. Druhí v poradí z oboch skupín si zahrali o celkové tretie a štvrté miesto.

    •  

    •  

    • Objednaj si originálnu ikonu saleziánskeho svätca Artemide Zattiho od našich stolárov!

    •  

     • Cenník služieb

     • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

      Cennik_autoopravari_4_2023.pdf

      KONTAKT:
      dielne, servis: +421 948 007 519

     • Hľadáte prácu?

    • Staňte sa naším fanúšikom

     • Teams

    • Zvonenia

     Streda 27. 9. 2023
    • Naši partneri

     • Saleziáni don Bosca
     • Domka
     • Diecézny školský úrad Žilina
     • Saleziáni Žilina
     • 1. Kresťanský športový klub
     • Saleziánsky spolupracovníci
     • Exallievi
     • Vydavateľstvo don Bosco
     • Savio
     • Saleziánske školy Taliansko CNOS-CFP https://www.cnos-fap.it/
     • Drevársky magazín
     • Mafell
    • Počet návštev: 7814291