• Spolupráca s firmami

   Naša škola má rozvinuté dlhodobé partnerstvo s rôznymi renomovanými firmami v našom regione. Naši žiaci si preto pod vedením odborníkov môžu svoju prax vykonávať priamo v týchto firmách.
   •  

    V oblasti grafiky a médií sú našimi partnermi nasledujúce firmy a subjekty.

    Žiaci študijného odboru grafik digitálnych médií majú možnosť svoju odbornú prax vykonávať práve pre tieto fimry a subjekty pod vedením kvalitných odborníkov z praxe.

     

       ALTOM Reklama - Reklamná  spoločnosť


    INWAY - Tlač a zásobovanie tonerov, papiera 


    GEORG - Knihárstvo, tlač, vzdelávanie


    KINEKUS - Náradie, záhrada, domácnosť 


    LEONESSA - Elektronika, softvéry, technika


    POS DISPLAY - Reklamná agentúra


    NÁBYTKÁR - Komplexná výroba nábytku


    LAJKA - Reklamné predmety    Žilinský samosprávny kraj - Grafické služby pre samosprávu