• do roku 1991

    • 1852 Prvá učňovská pracovná zmluva podpísaná medzi majstrom ako zamestnávateľom, učňom, otcom učňa a donom Boscom je dodnes inšpiráciou pre saleziánske diela. 

     1937 Posviacka základného kameňa saleziánskeho domu sa uskutočnila 13.6.1937.

     1938 Saleziánsky vzdelávací ústav bol otvorený 20.11.1938 (na posviacke domu sa zúčastnil Mons. Karol Kmeťko) a pôvodne mu patrili priestory v objekte "C" - zasadačka, telocvičňa a vstupný priestor a podstatná časť bloku "B" a celý blok "E".

     1953 V roku 1953 bol Saleziánsky ústav vzatý do užívania Ministerstva vnútra SSR.

     1991 Školu, ako ju poznáme dnes, zriadila rehoľná spoločnosť sv. Františka Saleského pôvodne ako SOU sv. Jozefa Robotníka zriaďovacou listinou k 1. Máju 1991 (potom ako 25.4.1991 obdŕžala z MŠ SR potvrdenie o zaradení školy a DM do siete škôl).


  •  

    • 1991 - 1996

    • 1991 Školský rok 1991/1992 bol prvým rokom a škola začínala s týmito odbormi - murár, maliar, stolár a elektromechanik v celkovom počte 48 chlapcov z celého Slovenska. V tomto roku sa tiež uskutočnilo posvätenie školskej kaplnky.

     1992 Salezián Gorazd Zvonický SDB, známy básnik, pedagóg a kňaz navštívil v roku 1992 Slovensko a venoval našej škole báseň Reč učňa

     1993 Prvá exkurzia zamestnancov do talianskych škôl a na miesta pôsobenia dona Bosca.

     1994 Odovzdávanie výučných listov prvým absolventom odboru elektromechanik, stolár, murár, maliar. Prví absolventi skladajú sľub exalieva.

     1995 Prvá stužková slávnosť nadstavbovej triedy.

     Obdobie divadelných predstavení a návštev rodín žiakov.


  •  

    • 1996 - 2001

    • Prvé maturitné skúšky pre odbor elektrikár a stavebníctvo.

     Prvé úspechy v súťaži Mladý stolár: Peter Radvan - 1.miesto a Peter Ilovský 3.miesto. 

     Postavenie autoservisu a stolárskej dielne pre zabezpečenie odborného výcviku autoopravárov.

      


  •  

    • 2001 - 2006

    • Hokejbalové ihrisko s novými mantinelmy.

     Vydanie prvej školskej ročenky.

     Vysvätenie prvých našich exalievov za kňazov.

     Rozvoj odbornej spolupráce s firmami.


  •  

    • 2006 - 2011

    • 2007 Prvá celoslovenská výhra autoopravár junior.

     2008 Začiatok vyučovania na detašovanom pracovisku ÚVTOS Sučany.

     Od šk. roku 2008/2009 nesie škola oficiálny názov Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka.

     2010 Rekonštrukcia internátu.

     Privedenie optickej internetovej prípojky SANET do školy.

     Nová lakovacia kabína cez projekt Jugend Dritte Welt.

     Otvorenie odboru GDM a vybudovanie grafického štúdia.

     Účasť na finále medzinárodnej súťaže Turbocad v Ostrave - Studentské projekty.


  •  

    • 2011 - 2016

    • 2011 1. ročník Československého finále súťaže AOJ: 1. miesto Daniel Orieščik.

     Rekonštrukcia budovy školy z EU Projektu a posvätenie sochy sv. Jozefa na budove školy.

     Vybudovanie učebne De Lorenzo na elektrické merania.

     2012 Víťazstvo v súťaži KIA Inovation Award.

     Organizácia súťaže Mladý stolár (regionálne kolo) na našej škole.

     2014 3. miesto v Súťaži Lidl Ekohra a vybudovanie ihriska.


  •  

    • 2016 - 2021

    • Naši absolventi sa stávajú majstrami odborného výcviku a učiteľmi odborných predmetov. 

     2016 Zavedenie elektronickej triednej knihy Edupage.

     2018 Rekonštrukcia 2. poschodia a zateplenie internátu.

     2019 Náš exaliev Peter Palo získal ocenenie Komenského inštitútu – Učiteľ Slovenska.

     Nová webová stránka školy.

       


  •  

   •