• Pastoračné aktivity


  •  

   • Novéna k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie

   •  

    Deväťdňovou modlitbou – od 29. novembra do 7. decembra – sa chceme pripravovať na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. 


     

    5. DEŇ: 3. DECEMBER - Rozhodnúť sa: „stávať sa slobodným pre rozhodnutie".

     

    Vstupná modlitba

    Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

    Božie Slovo – Lk 2, 41-52

    Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

    Zamyslenie

    Dobrá mama svoje deti pri dospievaní sprevádza a nesnaží sa odstraňovať problémy a životné ťažkosti. A robí nielen to. Dobrá mama pomáha ja v tom, aby sme urobili konečné rozhodnutia v slobode. To nie je ľahké, ale mama to vie urobiť. Čo však znamená sloboda? Neznamená robiť to, čo chceme, nechať sa ovládať vášňami, skúšať všetko možné bez rozlišovania a nasledovať súčasný trend. Sloboda neznamená, ako sa hovorí, vyhodiť všetko, čo sa nám nepáči, z okna. Nie, to nie je sloboda! Sloboda nám bola darovaná, aby sme vedeli robiť dobré životné rozhodnutia! Mária, ako dobrá mama, nás učí, aby sme boli ako ona, schopní urobiť konečné rozhodnutia v čase, v ktorom vládne filozofia provizórnosti. Ťažké je urobiť definitívne rozhodnutia. Ona nám pomáha, urobiť tieto konečné rozhodnutia v plnej slobode, s akou ona odpovedala „áno“ na Boží plán so svojím životom.

    Predsavzatie:  

    V malých rozhodnutiach sa budem snažiť uvedomiť si hodnotu slobody, ktorú mám pre konanie dobra. 

    Záverečná modlitba:

    Drahá Matka Mária, prebuď v nás všetkých obnovenú túžbu rozhodnúť sa pre svätosť: nech z našich slov vyžaruje krása pravdy, nach z našich skutkov zaznieva hymnus lásky, nech v našom tele a v srdci prebýva čistota, nech je v našom živote prítomná celá krása evanjelia

    3× Zdravas Mária
  •