• Pastoračné aktivity školy

      Duchovný život, "stretká", spoločenstvo, sviatosti...
    • "Staňme sa svätými, ak chceme, aby o nás hovoril svet." don Bosco