• Spomienkovanie na školu...

    • 2. LIVE STREAM v nedeľu 18. apríla o 19:00 na našom YOUTUBE kanály.

     Ďalšími hosťami budú saleziáni: don Juraj Malý a don Ferdo Kubík - salezián Marek Vaško.

       


  •  


  •  

    •                


  •  

    • Táto škola ponúka nielen vedomosti, ale aj formovanie osobnosti, rodinný prístup, hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité.
     Vrúcne prijatie už pri prvej návšteve školy.
     Mnohé priateľstvá saleziánov, učiteľov, rodičov...
    • manželia Erika a Jozef
    • Tejto škole vyslovujem veľké ďakujem.
     Vysoko hodnotím individuálny prístup a snahu zdôrazniť každého študenta ako osobitnú a cennú osobnosť.
     Oceňujem spoluprácu školy s výchovným procesom žiakov, taktiež ústretovú a úprimnú spoluprácu s rodičmi.
    • pani Helena
    • Výchova u saleziánov znamená pre mladých v každej dobe vybrať si cestu do života, ktorá má hlbší zmysel.
     Je nad všetky sily dnes motivovať, privádzať práve do hĺbky bytia a dôležitosti nepremárniť život.
    • mama Blanka
    • Na SOŠ sv. Jozefa Robotníka nám chodilo 6 detí.
     Cítime sa tam ako doma. Saleziáni sú pre nás rodina a povzbudením.
     Myslím si, že výchova u saleziánov nadvazuje na domácu výchovu v rodinách. Formuje a vychováva naše deti k správnym hodnotám. Výchova u saleziánov pre nás znamená prehlbovanie tradičných hodnôt rodiny.
    • otec Jaroslav