•  

   Brožúrka

   k 30. výročiu

   školy: 


  •  

   • Koľko tvárí má SJOROZA?

   • Za uplynulých tridsať rokov fungovania našej školy už viac ako 350 zamestnancov ponúklo svoje schopnosti, energiu a otvorilo svoje srdcia 1 500 mladým absolventom – exallievom v duchu ideálov dona Bosca.

    Najstarším zamestnancom, ktorý po 20 rokoch v službe mladým, odišiel na zaslúžený dôchodok vo veku 84 rokov bol pán vrátnik Anton Belanec. Služobne najstarší je pán zástupca Stanislav Čelko, ktorý do dňa 30. výročia založenia školy venoval službe mladým 10 476 dní svojej práce.  

    Všetkým naším bývalým aj súčasným zamestnancom vyslovujeme veľké ĎAKUJEME!

     

    Anketa 30 TVÁRÍ SJOROA: Pozrite si celý foto album.

     


  •  


  •  

   • 30 minút spomienok

   •  

      


  •  

    •                


  •  

   • Táto škola ponúka nielen vedomosti, ale aj formovanie osobnosti, rodinný prístup, hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité.
    Vrúcne prijatie už pri prvej návšteve školy.
    Mnohé priateľstvá saleziánov, učiteľov, rodičov...
   • manželia Erika a Jozef
   • Tejto škole vyslovujem veľké ďakujem.
    Vysoko hodnotím individuálny prístup a snahu zdôrazniť každého študenta ako osobitnú a cennú osobnosť.
    Oceňujem spoluprácu školy s výchovným procesom žiakov, taktiež ústretovú a úprimnú spoluprácu s rodičmi.
   • pani Helena
   • Výchova u saleziánov znamená pre mladých v každej dobe vybrať si cestu do života, ktorá má hlbší zmysel.
    Je nad všetky sily dnes motivovať, privádzať práve do hĺbky bytia a dôležitosti nepremárniť život.
   • mama Blanka
   • Na SOŠ sv. Jozefa Robotníka nám chodilo 6 detí.
    Cítime sa tam ako doma. Saleziáni sú pre nás rodina a povzbudením.
    Myslím si, že výchova u saleziánov nadvazuje na domácu výchovu v rodinách. Formuje a vychováva naše deti k správnym hodnotám. Výchova u saleziánov pre nás znamená prehlbovanie tradičných hodnôt rodiny.
   • otec Jaroslav
   • Na školu mi chodia dve deti a synovec.
    Škola je zárukou duševnej a telesnej výchovy mladého človeka.
    Keďže som jej bývalý študent z obdobia prvých desiatich rokov, uvedomujem si ako mňa formovala a som vďačný za tie úžasné chvíle strávené v škole a na internáte.
   • exalliev a otec, pán Anton
   • Moja skúsenosť je veľmi dobrá, skvelí učitelia, ľudský prístup aj k rodičom aj k žiakom.
    Kde je prítomný Boží Duch, tam to poznať aj na učiteľoch, aj na deťoch, aj na práci, aj na výsledkoch.
   • pani Mária
   • Máme dvoch absolventov a jednu študentku. Škola je na vysokej úrovni, boli a sme veľmi spokojní.
    Podľa dobrých recenzií o škole sme rešpektovali rozhodnutie našich detí.
    Veľmi dobrá príprava do života ako po praktickej tak i po duchovnej stránke.
    Prajem vám veľa dobrých žiakov, hojnosť Božieho požehnania, radosť a spokojnosť z úspechov vašich žiakov.
   • otec Peter
   • Školu sv. Jozefa Robotníka navštevoval môj manžel a aj po vyučení vykonáva svoju zvolenú profesiu.
    Keď sme hľadali strednú školu pre nášho syna, bola to naša prvá voľba a tiež úspešne pracuje vo vyštudovanom odbore.
    Naša rodina má teda za tých pár rokov na Vašej škole dve generácie.
    Želám veľa ďalších úspechov našej novej generácii, ktorá ide za svojím snom aj vďaka Vašej strednej škole.
   • pani Alenka
   • Záležalo nám veľmi na výchove v kresťanskom duchu, a tak sme hľadali vhodnú školu.
    Na okolí boli podobné školy, ktoré však nespĺňali naše predstavy o štúdiu a výchove nášho syna.
    Boli sme si vedomí, že dieťa v takom veku potrebuje mať dobrých vodcov, učiteľov, vychovávateľov, a práve u Vás sa to všetko naplnilo.
    Od vedenia, cez výchovu, vzdelanie, až po starostlivosť, sme všetko s veľkou dôverou zverili Vašej škole.
   • manželia Judita a Viliam