• Pastoračné aktivity

  • Deviatnik k don Boscovi

  •  


    

  • 2. deň deviatnika (23. januára) nedeľa - LÁSKAVOSŤ V PONÍŽENOSTI

   Božia láskavosť

   Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom

   a v samote mi múdrosť zjavuješ.

   Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý;

   umy ma a budem belší ako sneh.

   Daj, aby som počul radosť a veselosť,

   a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

    

   Odvráť svoju tvár od mojich hriechov

   a zotri všetky moje viny.

   Bože, stvor vo mne srdce čisté

   a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

    

   Neodvrhuj ma spred svojej tváre

   a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

   Navráť mi radosť z tvojej spásy

   a posilni ma duchom veľkej ochoty.

    

   Poučím blúdiacich o tvojich cestách

   a hriešnici sa k tebe obrátia.

   Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia

   a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

    

   Pane, otvor moje pery

   a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

   Veď ty nemáš záľubu v obete,

   ani žertvu neprijmeš odo mňa.

   Obetou Bohu milou je duch skrúšený;

   Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

    

   Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu,

   vybuduj múry Jeruzalema.

   Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy;

   potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

    

   Žalm 51, 8 – 21

    

    

   Láskavosť v poníženosti u sv. Františka Saleského (Filotea)

   Nič nás natoľko nemôže uponížiť pred Bohom, ako nesmierne množstvo jeho darov, ktorými nás obsypal. Poníženosť je čnosťou vtedy, keď svoj nízky stav poznáme a uznáme. Poníženosť vrcholí v tom, že nielenže dobrovoľne uznáme svoju nepatrnú maličkosť, ale ju i milujeme a snažíme sa ňou povýšiť Boha a blížneho milovať viac než seba. Nenamýšľaj si, že vieš niečo, čo nevieš, to je jednoduchá hlúposť. Robiť sa, že voľačomu rozumieš, o čom ani potuchu nemáš, je odporná márnosť. Keď dačo viem, nebudem sa tým ani honosiť, ani sa nebudem pretvarovať, akoby som to nevedel. Nielen také trápenia máme mať radi, ktoré vyžadujú len trpezlivosť, ale aj také, ktoré nám prinášajú potupu. Sú aj také chyby, ktoré nás ponižujú, nemáme ich vyhľadávať, ale ak sa ich dopustíme, tak sa pre ne nemáme vzrušovať. Sem patria rôzne neobratnosti, nešikovnosti v spoločnosti... Ak sa stanú, neostáva nám nič iné, len pokorne znášať ich následky.

   Ale dozaista si, Filotea, zvedavá, ktoré poníženia sú pre nás najosožnejšie. Poviem ti priamo: tie poníženia sú nám najosožnejšie a Bohu najmilšie, ktoré nevyhľadávame, ale s ktorými sa vo svojom každodennom živote stretávame náhodou, lebo tie nie sú z našej vôle, ale z vôle Božej. Keď nás nespravodlivo tupia, postavme celkom pokojne proti ohováraniu pravdu, keď však ohováranie neprestane, i my neprestajne pokračujme v poníženosti, porúčajme svoje meno i svoju dušu do Božích rúk, lebo bezpečnejšie miesto pre ňu nenájdeme.

   Moja láskavosť v poníženosti: Pokojne a pokorne budem reagovať, ak ma neprávom z niečoho obvinia alebo ak sa ukáže nejaká moja chyba či slabosť.

    

   Láskavosť v poníženosti u dona Bosca: „Ak chceš lietať vysoko, začni zdola: poníženosť je základom celej duchovnej stavby.“

    

  •  


    

  • 1. deň deviatnika (22. januára) sobota - LÁSKAVOSŤ V TRPEZLIVOSTI

   Božia láskavosť v trpezlivosti

   Milostivý a milosrdný je Pán,

   zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

   Nevyčíta nám ustavične naše chyby,

   ani sa nehnevá naveky.

   Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov,

   ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.

    

   Lebo ako vysoko je nebo od zeme,

   také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja.

   Ako je vzdialený východ od západu,

   tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.

   Ako sa otec zmilúva nad deťmi,

   tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.

    

   Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, že sme iba prach.

   Ako tráva sú dni človeka, odkvitá sťa poľný kvet.

   Ledva ho vietor oveje, už ho niet,

   nezostane po ňom ani stopa.

   No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť

   voči tým, čo sa ho boja,

   a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,

   tie, čo zachovávajú jeho zmluvu,

                                                                                                          čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.                                                                                    

    Žalm 103, 8 – 18

    

   Láskavosť v trpezlivosti u sv. Františka Saleského (Filotea)

   Veľmi šťastný je ten človek, ktorý je pánom vo svojej duši. Čím väčšia je naša trpezlivosť, tým dokonalejšie budeme vládnuť vo svojej duši. Neobmedzuj trpezlivosť len na znášanie krívd, ale všetko musíš trpezlivo znášať, čokoľvek dopustí na teba Boh. Niektorí ľudia sú ochotní znášať kríže, ale len také, ktoré sú spojené so slávou. Trpezlivo znášaj nielen vec, ktorá ťa trápi, ale aj okolnosti, ktoré s ňou súvisia. Mnohí by chceli trpieť, znášať zlá, len keby to nebolo nepohodlné. Ak ťa navštívi nejaké zlo alebo nešťastie, použi všetky prostriedky, ktoré ti Pán Boh ponúka. Kto by ich nepoužil, pokúšal by Boha.

   Keď ťa budú obviňovať z chýb, ktorých si sa dopustila (zbožná duša), radím ti, aby si sa pokorila a úprimne to vyznala. Keď ťa bude dakto falošne obviňovať, celkom pokojne povedz, že nie si vinná. Nakoľko len možno, nesťažuj sa pred nikým na utrpenú krivdu, lebo je isté, že ten, kto sa sťažuje, obyčajne sa nevyhne hriechu. Sebaláska vidí vždy väčšiu krivdu, ako je v skutočnosti. Ak je to osožné pred niekým sa posťažovať, tak len pred takým, ktorý ti môže pomôcť, poskytnúť liek, aby utíšil tvojho rozbúreného ducha. Takú pomoc nájdeš len u miernych, tichých a bohumilých ľudí. Skutočne trpezlivý kresťan sa v svojej biede nesťažuje ani si nežiada, aby ho druhý poľutoval. O svojom utrpení rozpráva pravdivo, jednoducho, jasne a ani ho nezväčšuje, ani nehorekuje. Keď budeš chorá, obetuj všetky svoje bolesti, trápenia, slabosti láskavému Spasiteľovi ako obetu a pros ho, aby ju spojil a povzniesol s mukami, ktoré trpel pre teba.

   Moja láskavosť v trpezlivosti: Pokúsim sa nadobudnúť si čnosť trpezlivosti a obmedzím lamentovanie a šomranie.

   Láskavosť v trpezlivosti u dona Bosca: „S trpezlivosťou sa usporiadajú všetky veci.“  •