• Dobrovoľníctvo

      Chceš robiť niečo pre druhých? U nás to znamená: animátorsvto, misie, celoslovenské akcie...
    • "Pre konanie dobra treba trochu odvahy." don Bosco