• Sme saleziánska škola, v ktorej sa žiaci osobnostne, odborne a duchovne pripravujú na život. Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vaším kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, preberané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • “Majte odvahu byť súčasťou Božieho sna, odvahu snívať s ním.” Svätý Otec František

    • Pozývame zákonných zástupcov našich žiakov triedy I.C na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v piatok 29. 09.2023 o 14:30 hod. Tešíme sa na Vás. 👇

    • Novinky

      • Stužkovanie štvrtákov
       • Stužkovanie štvrtákov

        10. 12. 2021

        Tretí december mohol byť pre mnohých len obyčajným dňom, pre nás, žiakov IV.GDM, však ostane nezabudnuteľný. Možno sa naše stužkovanie uskutočnilo netradičným spôsobom, to ale neznamená, že sme si ho naplno neužili.

        Na túto slávnosť sa dievčatá i chlapci usilovne pripravovali aj napriek faktu, že oznam prišiel veľmi náhle. Pieklo sa, zdobilo a plánovanie bolo v plnom prúde. Po krásnej sv. omši vedenej vždy nápomocným kňazom Marekom Vaškom sme ostali motivovaní nikdy neprestať snívať. Slávnostné stužkovanie bolo plné emócií, pri ktorých neostalo jediné oko suché a aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá nás obmedzila, sme si navzájom preukázali množstvo lásky a vďaky. A tie patria najmä našej drahej pani učiteľke Natálke Hrtúsovej, ktorá nás s láskou a trpezlivosťou vedie a učí už takmer štyri roky. Sme jej nekonečne vďační za krásne chvíle a mnoho cenných rád a skúseností. Po stužkovan

      • Hlasujte za nový film z dielne "Sjoroza FilmCrew"
       • Hlasujte za nový film z dielne "Sjoroza FilmCrew"

        10. 12. 2021

        Posledné dva mesiace sme viacerí žiaci z rôznych ročníkov a odborov pracovali v rámci krúžku FilmCrew, pod vedením pána učiteľa Konušika, na päť minútovom filmíku.

        Toto dielko vzniklo, keď sme sa raz na krúžku, niekedy začiatkom októbra, rozhodli prijať výzvu a zapojiť sa do súťaže amatérskych filmárov SAfi 2021. Tohtoročná téma znie ,,Moji starkí“. Termín odovzdania filmu bol 26.11.2021. Takže sme mali približne mesiac, aby sme dali film dokopy. Cesta to bola náročná, no taktiež plná radosti a zábavy. Veľa sme sa priučili, od zhodnutia sa na jednej téme, cez písanie scenára, či kreslenie storyboardu, narábanie s kamerou, obsluhovanie rôznej techniky, vžívania sa do hereckých rolí až po flexibilitu a psychologické zvládanie tlaku. Občas bolo cítiť, že si z nás tam hore Niekto "strieľa", ale nevyrovnalo sa to tomu, ako nám pri filmíku pomáhal. Naozaj, napriek mnohým prekážkam nakoniec

      • Sviatok Márie pod semafórom
       • Sviatok Márie pod semafórom

        9. 12. 2021

        Dobrým zvykom je na našej škole vykonať si deviatnik pred sviatkom Nepoškvrneného počatia panny Márie, podľa odvekej tradície zanechanej donom Boscom.

        Tak sme učinili aj tento rok, využitím školského rozhlasu, ktorý sme takým nadšením inštalovali počas obdobia zatvorených škôl. Každé ráno na začiatku vyučovania počas deviatich dní zaznela zvučka a za ňou krátka, trojminútová úvaha nad udalosťami zo života Márie. Veď aj menej je viac ako nič. Zavŕšenie novény nastalo 8. decembra, opäť cez školský rozhlas v podobe dlhej úvahy nad Máriou, Jánom Boscom, Lurdami... Keďže bol prikázaný sviatok, chceli sme stretnúť Krista aj na omši. Tak sme sa teda pustili do streamovania cez youtube na školskej stránke a žiaci so svojim učiteľom cez projektor sledovali prenos z kaplnky vo svojich v triedach. Kde by sa inde naučili naši žiaci, ako sa správať na online omši, keď nie v škole. Veď na to je škol

      • iBobor u nás na škole
       • iBobor u nás na škole

        8. 12. 2021

        Aj v tomto školskom roku 2021/22 sme sa ako škola sv. Jozefa Robotníka zapojili do celoslovenskej súťaže iBobor. Súťažili sme, ako vždy online, v dvoch kategóriách.

        Ďakujeme úspešným riešiteľom Kataríne M. (percentil 93,89) v kategórii juniorov a Jánovi M. (percentil 83,6) u seniorov za reprezentáciu našej školy v hlavnej súťaži.

      • Spolupráca online
       • Spolupráca online

        7. 12. 2021

        Dlhodobá spolupráca so Žilinskou univerzitou, Katedrou cestnej a mestskej dopravy, pokračuje aj v tomto školskom roku.

        V piatok 3. decembra sa uskutočnila opäť zaujímavá online vyučovacia hodina - prednáška, na ktorej sa zúčastnili žiaci I. a II. NDŠ, odbor Dopravná prevádzka.

        Žiakov privítal vedúci katedry prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Hodina bola v réžii Ing. Františka Synáka, PhD. Postupne boli prezentované témy Multimodálna preprava v podaní Ing. Šimona Senka, Technológia cestnej nákladnej dopravy , v podaní Ing. Mareka Dočkalíka, Cestná doprava a dopravné inžinierstvo, ktorú prezentoval Ing. Ambróz Hájnik a Tachograf od Ing. Jána Beňuša.

      • Adventný príhovor
       • Adventný príhovor

        30. 11. 2021

        Milí rodičia, žiaci, exallievi!

        Na začiatku adventu sa nám prihovára náš školský katechéta salezián don Ján Fabián, aby nás povzbudil k dobrej príprave na Vianoce.

        Každý týždeň nájdete na našej stránke jednu adventnú výzvu. Včera sme začali tiež deviatník k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.

        Všetky texty a aktuálne on-line duchovné ponuky nájdete tu: https://www.sjoroza.sk/a/duchovne-aktivity

      • Kreatívny začiatok adventu
       • Kreatívny začiatok adventu

        30. 11. 2021

        Po ročnej "pandemickej" prestávke sa znova podarilo usporiadať dievčenský adventný workshop. Zopár šikovných dievčat s niektorými zamestnankyňami pripravili krásne adventné vence a ozdoby. Dievčatá prišli pozvbudiť aj náhodní okoloidúci, ktorí sa mohli potešiť nie len na ich šikovnosti, ale tiež sa zahriať prvým "detským" punčom, ktorý sa ponúkal.

      • Súťaž „Finančné ESO“
       • Súťaž „Finančné ESO“

        29. 11. 2021

        Žiaci vyšších ročníkov v počte 84 sa tento týždeň zúčastnili na školskej vedomostnej súťaži z oblasti financií s názvom Finančné ESO.

        Praktické príklady, úlohy a otázky v súťažnom teste jednak preskúmali vedomosti našich študentov, ale umožnili im tiež zmerať si sily s rovesníkmi a najmä získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote.

      • 17. november na internáte
       • 17. november na internáte

        23. 11. 2021

        Cez štátny sviatok 17. novembra niektorí z našich chlapcov ostali na internáte. Pripravili sme im akčný program.

        Večer nás čakala spoločná večera a po nej dobrý film. Zdalo sa nám, že počas pozerania miestami ani nedýchali. Ďalší deň sme začali svätou omšou a po obede sme sa vybrali na 3 hodinovú túru, ktorá sa kvôli pomalšiemu tempu natiahla na 5 hodinovú. Zážitok bol silný a intenzívny. Išli sme na kopec Sokolie, odkiaľ je nádherný výhľad na hrebeň Malej Fatry, ale kvôli oblakom toho nebolo vidieť až tak veľa. Našťastie túru, ktorú sme pripravili my saleziáni, sme si prešli už vopred počas predchádzajúcich dní a poriadne sme všetko nafotili. Mohli sme takto chalanom ukázať aspoň na mobile, čo ich čaká, ak sa sem výberu za priaznivého počasia. Ako som už vravel zážitok bol intenzívny, ale myslím, že o pár rokov budú v dobrom spomínať.

      • Prax vo firmách
       • Prax vo firmách

        22. 11. 2021

        Život našich študentov prebieha aj mimo areálu našej školy. Príprava na život zahrňuje tiež odbornú prax, ktorú si mnohí z nich vykonávajú priamo vo firmách. Študenti druhého a tretieho ročníka všetkých odborov strávia polrok odbornej praxe v jednej z firiem, s ktorými má naša škola uzatvorené partnerstvo. Majú tak môžnosť byť súčasťou výrobného procesu a služieb mnohých renomovaných firmiem a spoločností v Žiline a v okolí.

      • Poobedie na našej škole
       • Poobedie na našej škole

        16. 11. 2021

        Život na našej škole nekončí posledným zvonením ale pokračuje ďalej aj po vyučovaní v poobedných hodinách rôznymi ponukami a krúžkami. Počas záujmových aktivít sa žiaci učia novým veciam z rôznych oblastí. Sme vďační, že učitelia nám venujú svoj voľný čas a pomáhajú nám rozvíjať naše schopnosti.

        Na výber je toho naozaj mnoho, či už z rôznych športových aktivít ako volejbal, florbal, hokejbal či posilovňa alebo odborných krúžov ako robotika, filmársky či 3D krúžok. Kto che rozvýjať svoj potenciál, môže chodiť na animátorské stretko, kuchársky krúžok, kurz spoločenského tanca alebo na nácvik školského zboru.

      • Deň otvorených dverí
       • Deň otvorených dverí

        4. 11. 2021

        Milí rodičia a deviataci, ktorí máte záujem o štúdium na našej škole.

        Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a aktualizácie Školského semaforu nemožno v súčasnosti uskutočňovať dni otvorených dverí.

        V prípade zmeny epidemiologických opatrení bude Deň otvorených dverí realizovaný individuálne, pre vopred nahlásených záujemcov. Prehliadku školy bude možné absolvovať každý piatok, v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod., prípadne po dohode v inom čase. Objednať sa môžete na tel. čísle 0911 344848 alebo mailom na sos@sjoroza.sk.

      • „Záložkovanie“ 2021
       • „Záložkovanie“ 2021

        5. 11. 2021

        Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica. Zaoberali sme sa témou Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Orságh-Hviezdoslav a Božena Slančíková-Timrava. Na projekte pracovali žiaci z triedy III.GDM. Ako partnerská škola nám bola pridelená SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci.

      • Inovačný workshop
       • Inovačný workshop

        28. 10. 2021

        Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk pripravila pre našich žiakov inovačný workshop.

        Prostredníctvom hier, rozhovorov a testu kreatívnych schopností, sa naši žiaci učili kriticky myslieť, osvedčili si techniku kreatívneho myslenia alebo získavali vedomosti o inováciách. V závere workshopu mali aj osobnú skúsenosť s inovačným procesom priamo v reálnom prostredí, kde dostali úlohu, ku ktorej navrhovali najvhodnejšie riešenia. Svoje nápady následne odprezentovali pani riaditeľke. Veríme, že viaceré hodnotné podnety či nové impulzy nezostanú iba na papieri.

    •  

    •  

    • Objednaj si originálnu ikonu saleziánskeho svätca Artemide Zattiho od našich stolárov!

    •  

     • Cenník služieb

     • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

      Cennik_autoopravari_4_2023.pdf

      KONTAKT:
      dielne, servis: +421 948 007 519

     • Hľadáte prácu?

    • Staňte sa naším fanúšikom

     • Teams

    • Zvonenia

     Štvrtok 28. 9. 2023
    • Naši partneri

     • Saleziáni don Bosca
     • Domka
     • Diecézny školský úrad Žilina
     • Saleziáni Žilina
     • 1. Kresťanský športový klub
     • Saleziánsky spolupracovníci
     • Exallievi
     • Vydavateľstvo don Bosco
     • Savio
     • Saleziánske školy Taliansko CNOS-CFP https://www.cnos-fap.it/
     • Drevársky magazín
     • Mafell
    • Počet návštev: 7814378