• Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského
   zariadenia
   . Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

   Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

   SOŠ sv. Jozefa Robotníka

  • Novinky

    • Hodina informatiky netradične
     • Hodina informatiky netradične

      9. 2. 2021

      IT akadémia v spolupráci s Katedrou informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici pripravila 5. februára online webinár na tému „Programovanie 2D hier v MakeCode Arcade“, ktoré umožňuje vytvárať hry v blokovom prostredí.

      V rámci hodiny informatiky sa webinára zúčastnili aj žiaci I. NDŠ – Dopravná prevádzka. Najskôr sa zoznámili s týmto prostredím a vzápätí si vyskúšali vytvorenie dvoch 2D hier, ktoré obsahovali animácie. Ich funkčnosť si overili na simulátore konzoly či mobilnom zariadení.

    • "Nedeľná polhoďka..."
     • "Nedeľná polhoďka..."

      8. 2. 2021

      Saleziánska komunita v Žiline sa po úspešnej on-line Don Bosco Show rozhodla pokračovať s ďalšou ponukou v mediálnom priestore - je ňou relácia "Nedeľná polhoďka" - rozhovory s ľuďmi pôsobiacimi v žilinskom saleziánskom diele. Prvým hosťom bol náš pán riaditeľ - salezián koadjútor Igor Pecha, ktorý rozpráva nie len o začiatkoch svojho povolania ale aj o našej škole. Rozhovor si môžete porieť na školskej web-stránke.

    • Opäť online vyučovanie na Katedre cestnej a mestskej dopravy ŽU
     • Opäť online vyučovanie na Katedre cestnej a mestskej dopravy ŽU

      4. 2. 2021

      Ďalšie online stretnutie žiakov maturitného ročníka z odboru Dopravná prevádzka s vyučujúcimi z Katedry cestnej a mestskej dopravy (KCMD) Žilinskej univerzity sa uskutočnilo 1. februára 2021.

      Privítal nás vedúci katedry prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. a informoval o najnovších predpisoch z oblasti dopravy. V ďalšej časti vyučovacej hodiny nás Ing. Tomáš Settey oboznámil s podmienkami dopravy a jej bezpečnosti či povinnosťami vodičov. Žiakom zároveň názorne vysvetlil fungovanie digitálneho tachografu. Dôležité bolo aj to, že poznatky nadväzovali na učivo predmetu Cestná a mestská doprava, rozvíjali ho a dopĺňali.

    • Najlepší Instagram profil.
     • Najlepší Instagram profil.

      1. 2. 2021

      Počas týždňa prípravy na sviatok don Bosca prebehla súťaž prvákov grafikov o najlepší Instagram profil. Žiaci sa denne uchádzali o čo najviac fanúšikov, ktorí by podporili ich fotografickú tvorbu. Do druhého kola súťaže sa dostalo 10 najlepších profil a súťaž nakoniec vyhrala Lucia Kamenická so svojimi krásnymi fotkami v snehu: @luciana.phtx. Vyhráva 32GB USB kľúč s logom školy. Druhé miesto získal Andrej Kmeť @kmetko.photography a tretia skončila Mária Obšivanová @_maria_photoss_.

     • IT ČAJOVŇA

      18. 1. 2021

      Milí žiaci

      Ste pozvaní do IT Čajovne na tému "Vykašli sa na predsudky", ktorá sa uskutoční ONLINE na platforme ZOOM, dňa 27.01.2020 o 16:00 (do17:30).

      Lektorka Lenka Hlinková Vás naučí základy diverzity a inklúzie. Dozviete sa, prečo máme nevedomé predsudky a ako ich je možné rozpoznať. Zároveň si poviete, aký škodlivý je dopad predsudkov na život človeka. Budú Vám predstavené najčastejšie predsudky a tiež praktický spôsob, ako na ne reagovať.

      Prihlasovanie je do 26.01.2021 12:00 - http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/354487?lang=sk (prihlasovacie údaje na webinár budú zaslané len prihláseným žiakom na emailovú adresu, ktorú uvediete do prihlášky a to 26.1.2021 po 12:00)

    • Ako zvýšiť svoju hodnotu na trhu,
     • Ako zvýšiť svoju hodnotu na trhu,

      4. 12. 2020

      Vám vie pomôcť aj Grow with Google - ktorej cieľom je vytvoriť viac príležitostí pre všetkých formou bezplatných kurzov, nástrojov a školení online alebo offline, zameraných na digitálny marketing použiteľný v podnikaní alebo v kariére.

      O tom všetkom a ešte viac prišla online porozprávať Grow with Google Student Ambassadors 2020 Lucka Hasprová, ktorá študuje odbor marketingovej komunikácie a reklamu a so spolužiakmi založila študenstkú marketingovú agentúru wasper.sk.

     • ICDL, ECDL na škole v rámci IT AKADÉMIA

      2. 12. 2020

      Pripravujeme kurz získania Európskeho certifikátu počítačových zručností (ECDL) pre žiakov našej školy (dnes už International Certification of Digital Literacy, teda ICDL). Na stránke https://www.ecdl.sk/ sa môžete dočítať viac o tom, o čom to je.

      V skratke, ak chceš zvýšiť svoju kvalifikovanosť a získať o tom aj Európsky (už medzinárodný) certifikát, tak je táto ponuka práve pre teba. Po úspešnom zvládnutí testov, môžeš získať osvedčenie zo štyroch modulov a tak sa zapíšeš do medzinárodnej databázy digitálne pripravenej generácie. Pri tvojom remesle je táto možnosť BONUSOM pre trh práce.

    • Nebojme sa investovať svoj čas
     • Nebojme sa investovať svoj čas

      30. 11. 2020

      Aj počas dištančného vzdelávania pokračujeme v zlepšovaní finančnej gramotnosti našich žiakov. V spolupráci s lektorkou Veronikou Škrobákovou zo spoločnosti Partners Group sme žiakom tretích ročníkov sprostredkovali cyklus troch lekcií z oblasti financií. Tentoraz sme sa zaoberali témou „Bohatí alebo chudobní“.

    • iBobor u nás na škole
     • iBobor u nás na škole

      25. 11. 2020

      Ako každý rok, aj v tomto školskom roku 2020/21 sme sa ako škola sv. Jozefa Robotníka zapojili do celoslovenskej súťaže iBobor. Z deviatich záujemcov si skutočne zasúťažili siedmi odvážlivci v dvoch kategóriách.

      Naši šiesti starší žiaci si pomerali sily už 10. novembra 2020 v kategórii Seniorov, kde súťažilo až 3 229 súťažiacich. Školu reprezentovali: D. Hampl (81 precentil), T. Hodásová (81 percentil), M. Maďar, Š. Jirotka, M. Chovan, J. Pomahač.

    • SLOVKO DO DŇA
     • SLOVKO DO DŇA

      18. 11. 2020

      "Dobré ráno drahí naši mladí..."

      Aj počas tohto obdobia, keď prebieha dištančné vzdelávanie chceme byť našim žiakom blízko a to nielen po odbornej stránke ale aj po tej ľudskej. Rozbehli sme preto on-line aktivitu Slovko do dňa - krátky raný príhovor s myšlienkou do dňa od našich pedagógov, odborných majstrov, saleziánov ale aj exalievov. Slovko do dňa môžete sledovať počas školského týždňa na našom Instagrame alebo na Facebooku.

    • Spolupráca online
     • Spolupráca online

      12. 11. 2020

      Dlhodobé spolupráca so Žilinskou univerzitou, Katedrou cestnej a mestskej dopravy, pokračuje aj v období dištančného vzdelávania.

      V utorok 10. novembra sa uskutočnila zaujímavá online vyučovacia hodina - prednáška, na ktorej sa zúčastnili žiaci II. NDŠ, odbor dopravná prevádzka. Aj keď virtuálne, o nič menej srdečne žiakov privítal vedúci katedry prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Hodina pokračovala v réžii Ing. Františka Synáka, PhD. Bola zameraná na preverenie a doplnenie vedomostí získaných na teoretickom vyučovaní v našej škole aj s ich praktickou ukážkou. Išlo o meranie výkonu motora na výkonovej stolici MAHA, meranie emisií. Žiaci sa zapájali a odpovedali na otázky vyučujúceho.

    • Stužkovanie štvrtákov
     • Stužkovanie štvrtákov

      15. 10. 2020

      V piatok 9. októbra absolvovali žiaci IV. GDM slávnostné odovzdávanie zelených stužiek. Týmto aktom sme pomyselne uzatvorili jednu kapitolu svojho študentského života. Aj keď sme si svoju stužkovú predstavovali inak, museli sme sa prispôsobiť súčasným hygienickým opatreniam a nariadeniam.

      Po sv. omši v réžii dona Fabiána a príhovoroch riaditeľa školy, pani učiteľky Adriany Tvrdej a spolužiaka Samuela Kolčáka nastala tá chvíľa... Triedna pani učiteľka pripla každému z nás zelenú stužku ako znak nádeje, že maturitnú skúšku zvládneme. Nasledovalo spoločné fotografovanie, pri ktorom sme zistili, aké ťažké je nežmurknúť... Po fotení sme sa presunuli do saleziánskej miestnosti, kde na nás čakal slávnostný obed. Spestrili sme si ho svojimi improvizovanými vystúpeniami.

    • Amplión - prvé vysielanie školského rozhlasu
     • Amplión - prvé vysielanie školského rozhlasu

      2. 10. 2020

      Dnes sa nám cez náš rozhlas prihovoril pán riaditeľ Igor Pecha: Vážení poslucháči, žiaci a zamestnanci našej školy, som rád, že môžeme po 1 x v 30 ročnej histórii našej školy spúšťať školský rozhlas a je to práve na sviatok našich Anjelov strážcov.

      Chcem sa poďakovať našim technikom, ktorí nám to vybudovali, na čele s pánom zástupcom Stanom a osobitne „ oravskej legende“ DJ Piďovi a všetkým, ktorí nám pomáhali a fandili. Nasledoval príhovor katechétu školy Jána Fábiana, v ktorom nám priblížil dnešné evanjelium a pripomenul nám, že všetci potrebujeme božiu ochranu, či už v tejto dobe pred chorobami, v športe pred úrazmi a na ceste domov, o ktorú môžeme cez našich anjelov prosiť.

    • Trash Hero
     • Trash Hero

      1. 10. 2020

      Dňa 24.9.2020 žiaci Spojenej školy internátnej na sídlisku Vlčince v Žiline upratali širšie okolie svojej školy čo si zaslúži verejné uznanie a pochvalu.

      Organizátorom akcie a aj prednášajúcim ohľadom ekológie bol pedagóg zo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka.

      Pevne veríme, že podobných akcií bude len pribúdať.

    • EXALLIEVI už 150 rokov
     • EXALLIEVI už 150 rokov

      30. 9. 2020

      Dňa, 26.9.2020 sa v Žiline uskutočnilo predsedníctvo exallievov z celého Slovenska. Medzi nimi boli aj zástupcovia z našej školy: Patrik Krajňák, Ján Synák a Igor Pecha.

      Okrem formálnych záležitostí sme si navzájom vymenili rôzne postrehy, zážitky a skúsenosti s pôsobením exallievov v rôznych častiach Slovenska. Zároveň nám zástupcovia združenia predstavili celkovú činnosť v rámci saleziánskej rodiny. Pevne veríme, že sa naše združenie bude aj naďalej rozrastať a rozvíjať a aby aj bývalí žiaci tejto školy cítili túžbu spoločne tvoriť komunitu aj po ukončení štúdia. Na záver prijal členský odznak Ján Miške, a bude sa s nami spolupodieľať na živote exallievov našej školy. Celú stretnutie zdokumentovali naši chlapci grafici.

  •  

   • Cenník služieb

   • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

    AUTOOPRAVÁRI 

    KONTAKT:
    dielne, servis: +421 948 007 519

   • Hľadáte prácu?

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Teams

  • Zvonenia

   Streda 30. 11. 2022
  • Naši partneri

   • Saleziáni don Bosca
   • Domka
   • Diecézny školský úrad Žilina
   • Saleziáni Žilina
   • 1. Kresťanský športový klub
   • Saleziánsky spolupracovníci
   • Exallievi
   • Vydavateľstvo don Bosco
   • Savio
   • Saleziánske školy Taliansko CNOS-CFP https://www.cnos-fap.it/
   • Drevársky magazín
   • Mafell
   • Spolupracujeme s ÚVTOS v Sučanoch

  • Počet návštev: 7120614