• Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského
   zariadenia
   . Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

   Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

   SOŠ sv. Jozefa Robotníka

  • Novinky

    • Posvätili sme priestory školy
     • Posvätili sme priestory školy

      19. 1. 2022

      "Bez Božieho požehnania - márne naše namáhania."

      V duchu kresťanskej tradície a túžby, aby sa nám aj v tomto kalendárnom roku darilo vo všetkom, čo nás čaká v našich triedach, chodbách, či na dielňach, nám v pondelok 17. januára školský katechéta don Janko Fabián posvätil priestory celej školy.

    • Zaži Bibliu inak! Prihlás sa do Bibliqu
     • Zaži Bibliu inak! Prihlás sa do Bibliqu

      18. 1. 2022

      Vďaka Bibliqu – Lige objaviteľov Slova, spoznáš krásu Božieho slova za pár minút denne a zasúťažíš si s kamošmi z celého Slovenska.

      Saleziáni na Slovensku spustili prvý ročník unikátnej biblickej ligy – Bibliqu, ktorú nosíš všade so sebou priamo vo svojom mobile. Ak chodíš do 1. alebo 2. ročníka SŠ, daj dokopy tím a zabavte sa pri spoznávaní Svätého Písma či plnení súťažných úloh.

      Pozor! Registrácia je otvorená pre max. 30 tímov, tak ju zbytočne neodkladaj ;) Súťažia 3- až 5-členné tímy, odmenený však môžeš byť aj ako jednotlivec. Liga trvá od začiatku februára do konca mája. Viac info nájdeš tu: Bibliq.pdf alebo na webovej stránke www.bibliq.online.

    • Zmudri online
     • Zmudri online

      14. 1. 2022

      Naša škola, konkrétne triedy III. GDM a II.NDŠ, sa v tomto školskom roku zapojila do programu Zmudri do škôl. Vybrali sme si jeden zo šiestich ponúkaných modulov, v rámci ktorého je osem lekcií.

      Zmudri.sk je nezisková online platforma, ktorej cieľom je prinášať mladým ľuďom overené informácie, praktické tipy a rady v oblastiach využiteľných v bežnom živote. Patrí medzi ne kritické myslenie, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a mnoho ďalších. Cez video kurzy sa snažia mladým ľuďom ukázať, že byť občanom nielen demokratického Slovenska, ale aj EÚ, nie je len tak.

    • Spomienka na radosť predvianočných dní
     • Spomienka na radosť predvianočných dní

      13. 1. 2022

      Posledné dni pred Vianocami sa našou školou niesla radosť nie len z predĺžených prázdnin ale aj z úprimnosti krásy spoločných vzťahov a služby pre druhých. Punč, darčeky v triedach, príprava vianočných misijných perníkov, či myšlienka, ktorou naši murári s pánom učiteľom Marcom potešili všetkých. Predvianočný čas sme zavŕšili krátkou duchovnou obnovou a spoločnou kapustnicou pre zamestnancov školy. Prajeme si, nech aj v každodenných situáciach v roku 2022 môžme naďalej prežívať krásy vzájomnej prajnosti a priateľstiev.

    • Modlitba k svätému Jozefovi za našu školu
     • Modlitba k svätému Jozefovi za našu školu

      13. 1. 2022

      Svätý Otec František zasvätil liturgický rok 2021 svätému Jozefovi. V tomto roku sa aj naša škola mohla tešiť zo svojho 30. výročia založenia. Ako inak by sme boli mohli ukončiť tento liturgický rok ak nie modlitbou k svätému Jozefovi za našu školu. Napísal ju žiak našej školy Šimon Jirotka z I.NDŠ:

      "Dostal som úžasnú možnosť napísať modlitbu ku cti patróna našej školy, sv. Jozefa Robotníka. Keď ma oslovili, aby som sa chopil tejto veľkej úlohy, uvedomil som si že to nie je len tak čosi napísať a zverejniť, preto som sa na to nevrhol hneď. Nechal som si približne dva týždne, počas ktorých som uvažoval, rozjímal a spoznával osobu sv. Jozefa ako pokorného, pracovitého a láskavého pestúna Božieho Syna. Napokon som pod vedením Svätého Ducha začal písať. Po prvom pokuse som modlitbu posunul priateľke na posúdenie a kontrolu, modlitbu som poopravil a poslal na schválenie. Po ďalších drobných

    • Na SJOROZE bol veľmi štedrý Mikuláš
     • Na SJOROZE bol veľmi štedrý Mikuláš

      17. 12. 2021

      Tento rok bol Mikuláš na škole pre našich auto-opravárov veľmi štedrý. Pre formovanie žiakov v každej oblasti je potrebné určité vybavenie. Naši auto-elektrikári a mechanici sa budú môcť na škole vzdelávať a pracovať s novým osciloskopom. Toto zariadenie je určené pre vyšší stupeň auto-diagnostiky. Pri zisťovaní chýb motorových vozidiel, ktoré nedokážeme odhaliť klasickým multimetrom alebo pomocou sériovej diagnostiky, je to nenahraditeľný pomocník. Jeho funkčnosť sme overili spolu so žiakmi na hodine elektrického merania. Veríme že tak ako sa z nového osciloskopu teší vyučujúci sa tešia aj naši žiaci.

    • Nezabudol Mikuláš na nás?
     • Nezabudol Mikuláš na nás?

      17. 12. 2021

      Spomenieme si aj na deti učiteľov detí?

      Tradičné akcie, na ktoré sme boli zvyknutý, sa vo veľkej miere obmedzili aj kvôli „lockdown-u“. Neodradilo nás to však, prejaviť štedrosť a dobrotu v našej škole takým netradičným spôsobom. Presvedčili sme učiteľov, ktorí majú menšie deti, aby sa stali na chvíľu „Mikulášom, dobrým strýčkom“ pre svoje deti u nich doma a odovzdali im balíčky v mene našej školy.

    • Okuliare pre Keňu
     • Okuliare pre Keňu

      17. 12. 2021

      Po zbere starých mobilných telefónov sme sa zapojili do zberu "nepotrebných okuliarov".

      Nepotrebných pre nás, avšak v Keni majú obrovskú hodnotu. Veľká vďaka patrí každému žiakovi, rodičovi a kolegovi za poskytnuté kúsky. V Keni majú nové okuliare hodnotu ročného platu. Touto cestou budú "nepotrebné okuliare" doručené po premeraní a vyčistení novým majiteľom.

    • Stužkovanie štvrtákov
     • Stužkovanie štvrtákov

      10. 12. 2021

      Tretí december mohol byť pre mnohých len obyčajným dňom, pre nás, žiakov IV.GDM, však ostane nezabudnuteľný. Možno sa naše stužkovanie uskutočnilo netradičným spôsobom, to ale neznamená, že sme si ho naplno neužili.

      Na túto slávnosť sa dievčatá i chlapci usilovne pripravovali aj napriek faktu, že oznam prišiel veľmi náhle. Pieklo sa, zdobilo a plánovanie bolo v plnom prúde. Po krásnej sv. omši vedenej vždy nápomocným kňazom Marekom Vaškom sme ostali motivovaní nikdy neprestať snívať. Slávnostné stužkovanie bolo plné emócií, pri ktorých neostalo jediné oko suché a aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá nás obmedzila, sme si navzájom preukázali množstvo lásky a vďaky. A tie patria najmä našej drahej pani učiteľke Natálke Hrtúsovej, ktorá nás s láskou a trpezlivosťou vedie a učí už takmer štyri roky. Sme jej nekonečne vďační za krásne chvíle a mnoho cenných rád a skúseností. Po stužkovan

    • Hlasujte za nový film z dielne "Sjoroza FilmCrew"
     • Hlasujte za nový film z dielne "Sjoroza FilmCrew"

      10. 12. 2021

      Posledné dva mesiace sme viacerí žiaci z rôznych ročníkov a odborov pracovali v rámci krúžku FilmCrew, pod vedením pána učiteľa Konušika, na päť minútovom filmíku.

      Toto dielko vzniklo, keď sme sa raz na krúžku, niekedy začiatkom októbra, rozhodli prijať výzvu a zapojiť sa do súťaže amatérskych filmárov SAfi 2021. Tohtoročná téma znie ,,Moji starkí“. Termín odovzdania filmu bol 26.11.2021. Takže sme mali približne mesiac, aby sme dali film dokopy. Cesta to bola náročná, no taktiež plná radosti a zábavy. Veľa sme sa priučili, od zhodnutia sa na jednej téme, cez písanie scenára, či kreslenie storyboardu, narábanie s kamerou, obsluhovanie rôznej techniky, vžívania sa do hereckých rolí až po flexibilitu a psychologické zvládanie tlaku. Občas bolo cítiť, že si z nás tam hore Niekto "strieľa", ale nevyrovnalo sa to tomu, ako nám pri filmíku pomáhal. Naozaj, napriek mnohým prekážkam nakoniec

    • Sviatok Márie pod semafórom
     • Sviatok Márie pod semafórom

      9. 12. 2021

      Dobrým zvykom je na našej škole vykonať si deviatnik pred sviatkom Nepoškvrneného počatia panny Márie, podľa odvekej tradície zanechanej donom Boscom.

      Tak sme učinili aj tento rok, využitím školského rozhlasu, ktorý sme takým nadšením inštalovali počas obdobia zatvorených škôl. Každé ráno na začiatku vyučovania počas deviatich dní zaznela zvučka a za ňou krátka, trojminútová úvaha nad udalosťami zo života Márie. Veď aj menej je viac ako nič. Zavŕšenie novény nastalo 8. decembra, opäť cez školský rozhlas v podobe dlhej úvahy nad Máriou, Jánom Boscom, Lurdami... Keďže bol prikázaný sviatok, chceli sme stretnúť Krista aj na omši. Tak sme sa teda pustili do streamovania cez youtube na školskej stránke a žiaci so svojim učiteľom cez projektor sledovali prenos z kaplnky vo svojich v triedach. Kde by sa inde naučili naši žiaci, ako sa správať na online omši, keď nie v škole. Veď na to je škol

    • iBobor u nás na škole
     • iBobor u nás na škole

      8. 12. 2021

      Aj v tomto školskom roku 2021/22 sme sa ako škola sv. Jozefa Robotníka zapojili do celoslovenskej súťaže iBobor. Súťažili sme, ako vždy online, v dvoch kategóriách.

      Ďakujeme úspešným riešiteľom Kataríne M. (percentil 93,89) v kategórii juniorov a Jánovi M. (percentil 83,6) u seniorov za reprezentáciu našej školy v hlavnej súťaži.

  •  

   • Cenník služieb

   • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

    AUTOOPRAVÁRI 

    KONTAKT:
    dielne, servis: +421 948 007 519

   • Hľadáte prácu?

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Teams

  • Zvonenia

   Piatok 30. 9. 2022
  • Naši partneri

   • Saleziáni don Bosca
   • Domka
   • Diecézny školský úrad Žilina
   • Saleziáni Žilina
   • 1. Kresťanský športový klub
   • Saleziánsky spolupracovníci
   • Exallievi
   • Vydavateľstvo don Bosco
   • Savio
   • Saleziánske školy Taliansko CNOS-CFP https://www.cnos-fap.it/
   • Drevársky magazín
   • Mafell
   • Spolupracujeme s ÚVTOS v Sučanoch

  • Počet návštev: 6947772