• Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského
   zariadenia
   . Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

    

   Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

   SOŠ sv. Jozefa Robotníka

  • Novinky

    • Testovanie PISA
     • Testovanie PISA

      10. 5. 2022

      V stredu 4. mája sa vybraní žiaci prvých ročníkov našej školy zapojili do medzinárodného testovania PISA.

      Čo je to vlastne PISA? Je skratka odvodená od Programme for International Student Assessment (Program medzinárodného hodnotenia žiakov), ktorý je organizovaný pod záštitou Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Realizuje sa od roku 2000 a zúčastňuje sa jej viac ako 85 krajín z celého sveta.

     • MURÁR 2022

      6. 5. 2022

      Na sklonku apríla sa v SOŠ stavebnej v Nitre uskutočnil 26. ročník súťaže o najlepšieho murára. V regionálnom kole našu školu reprezentovalo družstvo tretiakov – Rafael Dibdiak a Matej Kolčák – pod vedením majstra odborného výcviku Jána Tomáša.

      V konkurencii 14 slovenských a českých škôl súťažili v murovaní s tvarovkami POROTHERM a YTONG, osadzovaní prekladov a zhotovovaní vnútorných omietok. V celkovom hodnotení obsadili 5. miesto, ktoré im zaručilo postup na celoslovenskú súťaž Skills Slovakia Murár.

    • Ocenenie žiaka našej školy otcom biskupom
     • Ocenenie žiaka našej školy otcom biskupom

      4. 5. 2022

      Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis aj v tomto školskom roku ocenil študentov katolíckych stredných škôl Žilinskej diecézy.

      Slávnosť sa začala svätou omšou v Kostole Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval otec biskup. Potom nasledoval slávnostný akt, z našej školy si ocenenie prevzal Adrián Boháč, žiak III.C triedy. Prítomní boli aj rodičia žiakov, ich triedni učitelia a riaditelia škôl. Po udelení cien sa všetci presunuli na spoločné posedenie.

    • Súťaž MLADÝ STOLÁR 2022
     • Súťaž MLADÝ STOLÁR 2022

      2. 5. 2022

      V štvrtok 21.4.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnila regionálna súťaž MLADÝ STOLÁR. Na súťaži sa zúčastnilo 14 žiakov druhého ročníka odboru stolár zo siedmich stredných odborných škôl. Atraktívnosť súťaže bola umocnená vecnými cenami od sponzorov - Mafell, Nábytkár, Jafholz.

      Súťaž pozostávala z teoretickej časti, z ktorej mohli žiaci získať maximálne 30 bodov a praktickej časti, kde žiaci podľa výrobných výkresov vyrábali drevenú debničku na víno. V tejto časti mohli získať až 80 bodov.

    • Podnikatelia, spojte sa!
     • Podnikatelia, spojte sa!

      1. 5. 2022

      27. 4. 2022

      Hotel Holiday Inn v Žiline je už niekoľko rokov miestom stretania sa podnikateľov, ktorí vytvárajú silnú sieť a menia svet okolo seba. Traja žiaci našej školy mali možnosť na jeden deň byť súčasťou tejto siete, do ktorej patria podnikatelia z rôznych oblastí, ale aj ľudia, ktorí sa venujú sociálnej práci, umeniu alebo športu. Ich spoločným znakom je, že ich baví to, čo robia, venujú sa svojej práci naplno, prekonávajú prekážky a neustále sa učia nové veci.

    • Výstava nábytok a bývanie Nitra 2022
     • Výstava nábytok a bývanie Nitra 2022

      1. 5. 2022

      V stredu 27.4.2022 sme so žiakmi odboru Stolár a Drevár navštívili výstavu Nábytok a bývanie v Nitre. Exkurzia bola obsahovo veľmi zaujímavá.

      Žiaci sa mohli naživo oboznámiť s novými trendami zariaďovania interiérov a exteriérov rôznymi stolárskymi výrobkami. Mnoho vystavovateľov ponúkalo inovatívne riešenia v oblasti návrhu, výroby či montáže výrobkov používaných v domácnostiach alebo záhradách. Z výstavy sme odchádzali plní nových nápadov, ale aj riešení problémov, ktoré sa týkajú nábytku, bývania a záhrad.

    • Hurá, ide sa na Autosalón!
     • Hurá, ide sa na Autosalón!

      1. 5. 2022

      Po dvoch rokoch sa opäť otvorili brány výstaviska Incheba v Bratislave - Autosalónom - podujatím, ktoré sa roky tešilo mimoriadnemu záujmu laickej i odbornej verejnosti.

      Nemohli tam chýbať ani naši autoopravári a vybraní žiaci nadstavbového študijného odboru dopravná prevádzka spolu s vyučujúcimi odborných prredmetov. Čakala ich prehliadka zaujímavých áut, či už rýchlych športových modelov, historických vozidiel, vozidiel na kempovanie, alebo motocyklov, ale aj možnosť vyskúšať si napríklad jazdu na autodráhe pomocou simulátora...

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      1. 5. 2022

      Dňa 11. apríla 2022 sme sa piati žiaci z dvoch grafických tried zúčastnili súťaže Matematický klokan. Stretli sme sa pred učebňou, kde sa všetko odohralo.

      Keď sme sa usadili, oboznámili sme sa s pokynmi, dostali sme papiere a po stlačení spúšte na stopkách začal plynúť čas 60 minút, počas ktorých sme vypracúvali zadané úlohy. Súťažili sme v dvoch kategóriách: Kadet – tí mladší a Junior – tí starší. Po odovzdaní práce sme ešte v dvoch skupinkách diskutovali o úlohách, ktoré nás trochu potrápili. Potom sme učebňu upratali, rozlúčili sme sa s pani psychologičkou Miškou Štubňovou, ktorá na nás dohliadala a išli sme sa ďalej vzdelávať. Všetci veríme, že keď prídu výsledky, potvrdí sa, že sme úspešní riešitelia.

    • Stretli sme živú tvár dona Bosca
     • Stretli sme živú tvár dona Bosca

      25. 4. 2022

      Ako bolo zvykom v dávnych časoch našej školy, po Veľkej noci sa niekoľko statočných zvyklo vybrať na tradičný zájazd s názvom „Po stopách dona Bosca“.

      Po dlhšej pandemickej prestávke sme sa s našimi mladými (45) opäť vybrali do Talianska. Navštívili sme Valdocco v Turíne, kde sme sa dostali okrem Baziliky Panny Márie Pomocnice aj do zrenovovaného múzea dona Bosca. Zaujímavosťou boli podzemné priestory z čias prvého Oratória, kde sa zmestilo až dvesto chlapcov, ktorí našli prístrešie u dona Bosca. Ako správni automechanici našej školy sme nemohli opomenúť ani múzeum známej automobilky. Prechádzka historickým mestom, po otestovaní turínskeho metra, bola zavŕšená prehliadkou turínskeho plátna (teda aspoň miesta, kde je uschované).

    • Pozvánka na besedu "Kde sú naše hranice?"
     • Pozvánka na besedu "Kde sú naše hranice?"

      25. 4. 2022

      Krajské kultúrne stredisko v Žiline nás pozýva na tretí ročník Sympózia o nádeji 2022. Tentokrát nás čaká beseda z oblasti psychológie, dobrovoľníctva a integrácie v rámci pomoci ukrajinským utečencom. Téma znie ĽUDIA ĽUĎOM (Kde sú naše hranice?)

      Hosťami bude Olha Diedova a Kostiantyn Denhub.
      Olha je psychologička z Ukrajiny, ktorá našla dočasné útočiskopráve v Žiline. Kým sa bude môcť vrátiť do svojej krajiny, rada poradenstvo poskytne tu, a to tým, ktorí to najviac potrebujú. Kostiantyn absolvoval na Slovensku vysokoškolské štúdiuma dnes je popri svojom zamestnaní aj koordinátorom v CAMPe Žilina. Plynule hovorí po slovensky. Pri prvom hosťovi bude teda i tlmočiť z ukrajinského jazyka do slovenčiny.

      Kto by sa chcel besedy zúčastniť spoločne, stretneme sa v stredu 27. apríla o 16:50 pred kostolom u saleziánov.

    • DOBROVOĽNÍCTVO AKO VZDELÁVACIA PRÍLEŽITOSŤ
     • DOBROVOĽNÍCTVO AKO VZDELÁVACIA PRÍLEŽITOSŤ

      22. 4. 2022

      Dňa 24. marca 2022 štyria vybraní žiaci z animátorského krúžku využili možnosť zúčastniť sa druhého dňa konferencie s názvom Dobrovoľníctvo ako vzdelávacia príležitosť, ktorá sa konala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici.

      Bola to skvelá príležitosť zoznámiť sa s novou metódou učenia a vykonávania dobrovoľníctva - service learningom a zároveň pochopiť jej princípy. Hoci väčšia časť konferencie prebiehala v angličtine, nakoľko hostia boli aj z iných krajín, ako napríklad Poľsko či Rumunsko, nebol problém s porozumením obsahu, a navyše bol k dispozícii aj preklad do slovenského jazyka. Po diskusii sme sa zúčastnili piatich rôznych workshopov, v rámci ktorých sme mali možnosť nahliadnuť hlbšie do zákutí tohto spôsobu dobrovoľníctva a spoznať konkrétne projekty service learningu na Slovensku. Po workshopoch a dobrom obede nasledovalo zdieľanie skúseností s touto metódo

    • Animátorská „chatovačka“
     • Animátorská „chatovačka“

      22. 4. 2022

      Členovia animátorského stretka našej školy mali možnosť na konci marca prežiť dlho očakávanú spoločnú „chatovačku“. Miestom stretnutia bola chata Slaná Voda – Oravská Polhora v dňoch 25. – 27. marca 2022.

      Všetko začalo v piatok 25. marca po vyučovaní. „Zozbierali“ sme sa pred školou, rozdelili do áut aj s batožinou a vyrazili na dvojhodinovú cestu do Námestova. Tam sme nakúpili zásoby na celý víkend a pokračovali v ceste na chatu. Keď sme dorazili do cieľa, spoločnými silami sme vyložili z áut všetko potrebné.

    • Aj naša škola sa zapojila do pomoci pre Camp Žilina
     • Aj naša škola sa zapojila do pomoci pre Camp Žilina

      22. 4. 2022

      Od začiatku apríla 2022 sa žiaci našej školy už trikrát aktívne zapojili do pomoci pre Camp Žilina, ktorý pomáha utečencom zasiahnutým vojnou. Jeho súčasťou je tiež "Ukrainska spilka" - informačný bod pomoci.

      Práve tu naši študenti strávili dobrovoľnícke doobedie či poobedie. Zapojili sa do triedenia oblečenia a drogérie, ktoré denne prináša mnoho ľudí. Niektorí pomohli svojimi technologickými schopnosťami pri zostavovaní databáz humanitárnej zbierky. Iní zase dokladali tovar do malého obchodíku, v ktorom si ľudia potom priamo mohli túto pomoc vyzdvihnúť. Takto mali naši žiaci možnosť stretnúť sa osobne s ľuďmi, ktorí pricestovali na Slovensko z Ukrajiny a dozvedieť sa o ich príbehoch. Našim chlapcom sa, samozrejme, okrem dobrého obedu alebo desiatej, ktoré dostali, páčila najviac manuálna práca prenášania zbierky a rozkladania veľkých kartónov. Ako hovorí žiak Michal: "Páčilo sa mi, ž

    • KAMA 2022
     • KAMA 2022

      10. 4. 2022

      Výber futbalistov našej školy do 19 rokov sa zúčastnil pohára KAMA 2022.

      Futbalového turnaja saleziánskych stredísk zo západného Slovenska sa zúčastnilo 6 tímov. Víťazstvo obhajoval výber Žiliny SOŠ, ktorý doplnili ešte tímy Žiliny KŠK, Námestova, Bratislavy Mamateyovej, Banskej Bystrice a domácej Dubnice.

    • Spoločné varenie, 31. 3. 2022
     • Spoločné varenie, 31. 3. 2022

      10. 4. 2022

      Jedným z dvoch školských tímov, ktoré sú zapojené do súťaže „BiBliq“, sú aj chalani z 1.D. Svojím kulinárskym umením sa zapojili do tímovej výzvy „Spoločné tímové varenie“.

      Na internáte v kuchynke navarili chutné jedlo, ktoré tak ako dobre vyzeralo, tak aj dobre chutilo. Inšpirovali sa domácou kuchyňou jedného z členov tímu. Za splnenie tohto questu veríme, že dostanú maximálny počet „expov“.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

      5. 4. 2022

      Dňa 4.4.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili účelového cvičenia. V rámci voľnočasových aktivít sa spoločne aj s učiteľmi zapojili do zberu odpadu okolo vodného diela.

      A bolo čo odstraňovať! Výsledkom spoločného úsilia bolo množstvo vriec plných plastov, skla, papiera... Skutočne milým prekvapením bolo aktívne nasadenie samotných študentov. Ukázalo sa, že mladí majú dostatok elánu a vedia sa zapáliť pre správnu vec.

  •  

   • Cenník služieb

   • Ponuka autoopravárenských, stolárskych a stavebných prác. 

    AUTOOPRAVÁRI 

    KONTAKT:
    dielne, servis: +421 948 007 519

   • Hľadáte prácu?

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Teams

  • Zvonenia

   Nedeľa 29. 1. 2023
  • Naši partneri

   • Saleziáni don Bosca
   • Domka
   • Diecézny školský úrad Žilina
   • Saleziáni Žilina
   • 1. Kresťanský športový klub
   • Saleziánsky spolupracovníci
   • Exallievi
   • Vydavateľstvo don Bosco
   • Savio
   • Saleziánske školy Taliansko CNOS-CFP https://www.cnos-fap.it/
   • Drevársky magazín
   • Mafell
   • Spolupracujeme s ÚVTOS v Sučanoch

  • Počet návštev: 7290451