•  

    

    

    

    

    

    

    

    • Školské výlety
     • Školské výlety

      30. 6. 2021

      Po minuloročných zrušených školských akciách sa naši žiaci opäť zúčastnili na triednych výletoch.

      Od piatka 25. júna sa žiaci mohli zabaviť na školských výletoch, ktoré prispeli k obohateniu celého školského roka. Keďže žiaci fungovali takmer počas celého roka na dištančnom vyučovaní, koncoročný výlet bol naozajstným spestrením pred prázdninami. Triedni učitelia zorganizovali zaujímavé jednodňové výlety – žiaci navštívili Šútovský vodopád, Lietavský hrad, vyhliadku na Dubni, Čutkovskú dolinu alebo rozvíjali svoje kamarátstva pri opekačke v areáli školy. Najdlhšie si svoj výlet užili žiaci 3.GDM a ich triedna pani učiteľka, pretože si prenajali chatu na celý víkend v okolí Zvolena. Dúfame, že mnoho podobných školských akcií bude možné uskutočniť aj v nasledujúcom školskom roku, pretože takáto forma vyučovania je pre všetkých žiakov, triedneho učiteľa aj majstrov veľmi dôležitá.

      Erika Čvapková

     • Druhý termín prijímacieho konania do NDŠ

      25. 6. 2021

      Prihlášku na denné nadstavbové štúdium do odborov 3757 L dopravná prevádzka a 3347 L drevárska a nábytkárska výroba je potrebné podať pre druhý termín do 31. júla 2021. Prijímacie skúšky pre dvojročné nadstavbové štúdium sa uskutočnia 24. augusta 2021.

      Ak sa na štúdium hlási uchádzač z inej ako našej školy, je potrebné k prihláške doložiť kópie z koncoročných vysvedčení za 1., 2., a 3. ročník štúdia. 

      Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorých aritmetický priemer známok z koncoročných vysvedčení za 1., 2. a 3. ročník bude menší ako 2,00.

      Tuto sú kritériá prijatia: kritériá prijatia

       

    • Nové poznatky o vodíkových pohonoch
     • Nové poznatky o vodíkových pohonoch

      24. 6. 2021

      V utorok 22. 6. 2021 sa uskutočnila beseda na tému  VODÍKOVÉ POHONY, ktorú sme v našej škole pripravili v spolupráci  s firmou KVANT, spol. s r.o.  a IT akadémiou.

      Na besede sa zúčastnili žiaci autoodborov z viacerých ročníkov. Okrem informácií spojených s vysvetľovaním princípu pohonu či vplyvu na životné prostredie, prednášajúci odpovedali na veľa  zvedavých otázok. Žiaci sa zaujímali aj o súťaž, ktorú organizuje spomínaná spoločnosť a priebeh pretekov autíčok, pomocou ktorých prednášajúci aj prezentovali vodíkový pohon motora. Jej účastníkmi sú študenti, ktorí zostavujú vlastný hybridný model auta na vodíkový pohon.

      „Som rád, že som sa niečo naučil o tomto novom palive a že ľudia sa snažia vyrábať palivá  šetrné k životnému prostrediu, ktoré majú nízku uhlíkovú stopu. Tiež bola zaujímavá jazda s modelom RC autíčka na vodíkový pohon, ktorú sme si mohli vyskúšať,“ uzavrel jeden z prítomných študentov.

    • A ešte raz výročie školy!
     • A ešte raz výročie školy!

      23. 6. 2021

      Literárna súťaž

       

      30 rokov v živote školy nie je zanedbateľné obdobie. Za ten čas prešlo jej chodbami množstvo žiakov a vystriedalo sa mnoho učiteľov. Steny toho videli a počuli ozaj veľa. Škola vychovala tisícky absolventov, formovala ich osudy zodpovednou prácou, vštepila im nielen vedomosti, ale aj morálne hodnoty, vďaka ktorým sa môžu uplatniť v pracovnom i osobnom živote. Ponúka množstvo akcií, podujatí, aktivít a súťaží, kde žiaci môžu uplatniť svoj talent a preukázať svoje schopnosti. Je na čo spomínať, je za čo ďakovať, je čo oslavovať, a najmä KOHO!

      Aj žiaci odboru grafik digitálnych médií sa zapojili do osláv krásneho okrúhleho výročia na hodinách SJL súťažou v literárnej  tvorbe. Cieľom bolo vytvoriť prácu, ktorá reflektuje na aktuálne výročie školy. Fantázia pracovala na plné obrátky, nápady len tak sršali a žiaci vytvorili hodnotné práce v oblasti poézie i prózy. Preukázali svoju šikovnosť nielen v rámci svojho odboru grafika digitálnych médií, ale aj v oblasti narábania so slovami. Úprimne prejavili svoje pocity, vyjadrili, že škola je pre nich dôležitá, tvorí neoddeliteľnú súčasť ich života a rovnako vyslali aj posolstvo, že má čo ponúknuť nielen im, ale aj širšej verejnosti.

      Prvé miesto v súťaži patrí Tadeášovi Jozefovi Michalovi Petráškovi z II.GDM za prózu V núdzi poznáš priateľa,  na druhom mieste skončila Nikola Hodásová z III.GDM, ktorá vytvorila výstižnú a podnetnú úvahu  Učiteľ dobrý, kde bývaš...? a na treťom mieste sa umiestnil Ján Murín z II.GDM za tvorivý kaligram s motívom loga školy. Napokon, veď posúďte sami.

      Výhercom blahoželáme a všetkým účastníkom prajeme veľa chuti do ďalšej práce! 

      Ing. Daniela Polníková

    • Slávnostné odovzdávanie výučných listov našim tretiakom
     • Slávnostné odovzdávanie výučných listov našim tretiakom

      15. 6. 2021

      V piatok 11. júna sme sa počas slávnostnej svätej omše rozlúčili s našimi tretiakmi,  samozrejme za dodržania bezpečnostných opatrení. Po tomto neštandardnom období ukončilo úspešne tretí ročník 73 žiakov, z ktorých sa stanú stolári, murári, automechanici, autoelektrikári alebo autolakovníci.

       

      Slávnostnú svätú omšu viedol don Ján Fabián, ktorý sa našim tretiakom prihovoril a pripomenul, čo je v živote dôležité a za čo všetko treba ďakovať. Po svätej omši nasledovalo odovzdávanie výučných listov a vysvedčení našim tretiakom. Žiakom každého odboru pogratuloval a odovzdal výučné listy a spomienkové predmety jeho triedny učiteľ, majster odborného výcviku a riaditeľ školy Igor Pecha.

      Po odovzdávaní sa žiakom prihovoril aj zástupca exallievov a riaditeľ školy.

       

      Viacero žiakov sa prihlásilo aj do nadstavbového štúdia, takže sa s nimi budeme stretávať aj v ďalších dvoch školských rokoch. Z ostatných žiakov sa stali exallievi, ktorí budú mať dvere do našej školy vždy otvorené.

       

       

      Michal Sventek
      TU III.B

    • MICRO:BIT na škole, teda Robotika bez rozdielu
     • MICRO:BIT na škole, teda Robotika bez rozdielu

      15. 6. 2021

      Na našej škole sme na hodinách informatiky rozbehli inováciu obsahu tematického celku algoritmického myslenia.  

      Žiaci sa postupne vnárali do tajomstva programovania micro:bit procesorov pomocou blokového programovania v prostredí makecode. Cieľom bolo oboznámiť sa s hardvérom, vstupnými senzormi a výstupnými signalizáciami rôznych veličín. Ambície žiakov sa nezastavujú len pri základoch, ale plánujú zostrojiť autonómne robotické vozidlá a experimentovať s modelmi inteligentných domácností, samozrejme cez rozširujúce micro:bit moduly.

      Ak sa vrátime k obdobiu pandémie, tak s radosťou zisťujeme, že myslieť informaticky sa dá  naučiť aj online, hoci na experimenty s reálnymi procesormi sa ani z ďaleká nechytá. Toto oživenie a spestrenie výuky, sme mohli zrealizovať vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

       

      Fábian Ján
      učiteľ

    • TEENAGE CREATIVE CAMP!
     • TEENAGE CREATIVE CAMP!

      11. 6. 2021

      POZOR,  všetci kreatívni, aktívni mladí ľudia!

      Pozývame vás na školský mládežnícky camp 12.-16. júla, kde spolu chceme zažiť „také normálne leto“! 

      Čaká na vás týždeň hudobných, grafických, či kreatívnych umeleckých workshopov, ale aj neformálny čas s priateľmi, večerné diskusie so zaujímavými hosťami, šport a výlety.

      Stiahni si prihlášku TU a prihlás sa do 30. júna. Počet miest na Campe je obmedzený.

      →  Viac info u Mišky Štubňovej, don Mareka Vaška alebo pána učiteľa Konušika.

    • 30tka cez hľadáčik grafikov
     • 30tka cez hľadáčik grafikov

      10. 6. 2021

      Aj naši druháci a tretiaci grafici sa zapojili do osláv tridsiateho výročia školy!

      V rámci odborných predmetov a v spolupráci s profesionálnym fotografom Vladimírom Škutom dostali zadanie nafotiť "kreatívnu tridsiatku". Vyšli z toho zaujímavé fotografie, ktoré sa stali súčasťou súťaže na sociálnych sietiach. 

      Cez tri kolá súťaže sa prebojovala a víťazom súťaže sa stala Júlia Lesková z III.GDM triedy so svojou zaujímavou fotografiou stvárnenia "30tky". Odmenení budú tiež 4 z našich hlasujúich.

      Výhercom gratulujeme a našim žiakom prajeme veľa ďalších kreatívnych nápadov "za foťákom".

       

      SOŠ sv. Jozefa Robotníka 

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      9. 6. 2021

      Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych.

      O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Takéto chvíle sme prežívali 4. júna 2021 v slávnostnej atmosfére v Kostole sv. Jána Bosca, kde sa zišli naši tohtoroční maturanti, ich triedni učitelia, vyučujúci a hostia.

      Latinské príslovie hovorí: „Non scholae, sed vitae discimus.“ Neučíme sa pre školu, ale pre život. Aj my prajeme našim exallievom, aby vzdelanie, vedomosti, skúsenosti získané na našej alma mater si zobrali so sebou do ďalšieho života, a aby nezabudli, že svet sa neskladá len z materiálnych hodnôt, ale tiež z toho, čo si každý z nás nosí vo svojom vnútri – snov, túžob, ideálov.

       

      Adriana Tvrdá,

      vyučujúca

    • Film BRIDGE vyhral medzinárodný festival!
     • Film BRIDGE vyhral medzinárodný festival!

      7. 6. 2021

      Študenstký film BRIDGE (MOST), vyhral túto sobotu 5. júna medzinárodný festival FESTICLIP.

      Všetko sa to začalo jednoduchou túžbou niektorého zo žiakov: "Máme potenciál! Pomôžte nám využiť ho!" Pokračovali mesiace, počas ktorých sme boli svedkami, že aj napriek pandémií, sa tu okolo nás v škole "motali" žiaci s kamerami, rekvizitami, či s hudobnými nástrojmi. A spoločne vytvorili film BRIDGE (MOST), ktorý opisuje príbeh mladého dievčaťa, kráčajúceho za svojím snom...

      Vo štvrtok 3. júna prebehla v radostnej atmosfére premiéra filmu, kde sa zúčastnili nie len samotní žiaci - tvrocovia filmu, ale tiež ich spolužiaci, rodičia, súrodenci a učitelia. Toto nadšenie zo spoločne vytvoreného diela sa prenieslo aj do on-line sledovania samotného festivalu v sobotu 5. júna. Žiaci mali možnosť stretnúť sa s porotou festivalu a vypočuť si spätnú väzbu a slová povzbudenia a pochvaly na svoju tvorbu. Tie sa naplnili počas gala večera festivalu, kde sa rozdávali rôzne ceny - cena za najlepší sountrack, kreativitu, cena hlasujúcich a hlavná cena poroty. Keďže minulý rok sa festival nemohol uskutočniť, hlavnú cenu vyhrali dva filmy. BRIDGE bol jeden z nich!

      Našim mladým zo srdca gratulujeme a prajeme im veľa chuti, nápadov a nadšenia do ďalšej tvorby!


      SOŠ sv. Jozefa Robotníka

    • Koľko tvárí má SJOROZA?
     • Koľko tvárí má SJOROZA?

      1. 6. 2021

      30? 300? 3000? Určite veľmi veľa! Veľa tvárí, príbehov, osobností prešlo našou školou počas jej tridsiatich rokov fungovania. 

      Počas mesiaca máj, kedy sme si pripomenuli a oslávili 30. výročie našej školy prebehla na našich sociálnych sieťach aktivita 30 tvárí SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Predstavili sme si spoločne 30 osobností našej školy, ktoré v ankete vybrali naši žiaci, rodičia, zamestnanci, či exallievi. Všetky fotografie si môžete pozrieť v albume v našej galérii.

      Nie len týmto tridsiatim, ale všetkým, ktorí počas týchto rokov pôsobili na našej škole a venovali ochotne a obetavo svoj čas a schopnosti pre toto don Boscove dielo chceme vysloviť veľké: ĎAKUJEME!


      SOŠ sv. Jozefa Robotníka